Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Tin tuyển sinh

Tin nổi bật

Danh sách đọc duyệt đồ án tốt nghiệp K55, K54, K53 được giao đồ án đợt tháng 1/2018

Danh sách đọc duyệt đồ án tốt nghiệp K55, K54, K53 được giao đồ án đợt tháng 1/2018
Danh sách đọc duyệt đồ án tốt nghiệp K55, K54, K53 được giao đồ án đợt tháng 1/2018. Các bạn sinh viên liên hệ với giảng viên đọc duyệt đồ án để biết lịch chi tiết.

Về kế hoạch thu và đánh giá học phần Đồ án tốt nghiệp lớp Liên thông CNTT - Khóa 20.1 giao đợt tháng 01/2018

Về kế hoạch thu và đánh giá học phần Đồ án tốt nghiệp lớp Liên thông CNTT - Khóa 20.1 giao đợt tháng 01/2018
THÔNG BÁO Về kế hoạch thu và đánh giá học phần Đồ án tốt nghiệp Lớp Liên thông CNTT-20.1

Về kế hoạch thu và đánh giá học phần Đồ án tốt nghiệp Khóa 55 và Khóa 54 được giao đợt tháng 01/2018

Về kế hoạch thu và đánh giá học phần Đồ án tốt nghiệp Khóa 55 và Khóa 54 được giao đợt tháng 01/2018
THÔNG BÁO Về kế hoạch nộp và báo cáo học phần Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 55 và Khóa 54 ngành CNTT được giao đồ án tốt nghiệp đợt tháng 01/2018.  

Thông báo
Đối tác
lên đầu trang