Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

BỘ MÔN MẠNG VÀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN

Đăng vào 14-01-2015 14:40 PM

Đăng bởi : Khoa CNTT

Lượt xem : 16043

BỘ MÔN MẠNG VÀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN

Địa chỉ: Phòng 308 Nhà A9 - Trường Đại học Giao thông Vận tải
        Điện thoại: (024) 37664682
        Trưởng Bộ môn: TS Nguyễn Quốc Tuấn
       

 

Bộ môn Mạng và các hệ thống thông tin được thành lập tháng 10/ 2003. Hiện nay Bộ môn đang quản lý giảng dạy 25 môn học cho 04 chuyên ngành CNTT và 03 môn học cho các chuyên ngành khác của Trường. Bộ môn trực tiếp quản lý và đào tạo Kỹ sư chuyên ngành Hệ thống thông tin, chuyên ngành Mạng máy tính. Quản lý 05 môn giảng dạy cao học

Bộ môn hiện có 11 Giảng viên hầu hết ở độ tuổi 25- 40, trong đó có 05 Tiến sỹ 06 Thạc sỹ. Các Giảng viên đều nhiệt tình trong công tác giảng dạy và NCKH.

Trong 18 năm qua Bộ môn đã thực hiện 04 đề tài khoa học cấp bộ, hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Các giảng viên của bộ môn đã công bố trên 30 bài báo trong nước và quốc tê.

        Bộ môn liên tục được công nhận là Tập thể lao động tiên tiến, năm 2006-2007 được công nhận là Tập thể Lao động xuất sắc.

 

Các hướng nghiên cứu của các giảng viên trong bộ môn bao gồm:

- Trí tuệ nhân tạo, logic mờ, các giải thuật di truyền, mạng nơ ron và khai phá dữ liệu.

- Xây dựng phát triển các hệ thống thông tin

- Xây dựng phát triển các hệ thống mạng

- Nhận dạng mẫu (Patttern Recognition)

- Học máy (Machine learning)

- Khai phá dữ liệu (Data mining)

- Mạng neural và logic mờ

- Hệ thống thông tin (Information Systems)

- An ninh mạng

- Quản trị mạng

Bộ môn xác định lấy NCKH làm nòng cốt để phát triển. Các Giảng viên đã tham gia nhiều đề tài NCKH cấp Bộ, cấp Thành Phố, cấp Trường. Luôn tích cực tham gia các hội nghị khoa học trong và ngoài nước. Đặc biệt trong việc viết bài báo khoa học, các giảng viên đã có nhiều công trình đăng trên tạp chí thuộc danh mục SCI, SCIE, Scopus,… giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và áp dụng thực tế. Tăng cường hợp tác với các đơn vị sản xuất, tạo điều kiện cho sinh viên thực tập thực hành nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Tiếp tục tăng cường số lượng giảng viên cùng với đẩy mạnh công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên.

Trong thời gian tới, Bộ môn Mạng và các Hệ thống thông tin sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và áp dụng thực tế. Tăng cường hợp tác với các đơn vị sản xuất, tạo điều kiện cho sinh viên thực tập thực hành nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Tiếp tục tăng cường số lượng giảng viên cùng với đẩy mạnh công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên.

Danh sách cán bộ giảng viên

1. TS. GVC Nguyễn Quốc Tuấn (Trưởng bộ môn)

2. TS. GVC  Phạm Thanh Hà (Trưởng phòng Đào tạo Đại học)

3. TS. GVC Bùi Ngọc Dũng (Phó trưởng BM)

4. TS. Lại Mạnh Dũng

5. ThS. Nguyễn Thanh Toàn

6. ThS-NCS. GVC Nguyễn Kim Sao

7. ThS Tiêu Thị Ngọc Dung 

8. ThS Trần Vũ Hiếu

9. ThS Nguyễn Thị Hồng Hoa

10. TS. GVC Lê Minh Tân

11. Ths. Nguyễn Trần Hiếu

Lương Bá Hợp
9.9105000000
lên đầu trang