Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Danh bạ điện thoại khoa công nghệ thông tin

Đăng vào 14-11-2017 21:14 PM

Đăng bởi : Khoa CNTT

Lượt xem : 4355

Danh bạ điện thoại khoa công nghệ thông tin
STT Họ và tên Bộ môn SĐT  E-mail E-mail phụ
1 Nguyễn Hiếu Cường CNPM 0967886712 cuonggt@gmail.com cuonggt@yahoo.com
2 Nguyễn Đức Dư CNPM 0912363245 nducdu@gmail.com  nducdu@yahoo.com
3 Nguyễn Trọng Phúc CNPM 0936298608 phuc.nguyentrong@nttdata.com  phuc.nguyentrong@nttdata.com
4 Cao Thị Luyên CNPM 0912403345 caoluyengt@gmail.com  luyenct28042000@yahoo.com
5 Bùi Minh Cường CNPM 0903281021 buiminhcuong@hotmail.com  buiminhcuong@hotmail.com
6 Nguyễn Thu Hường CNPM 0966047698 huongthunguyengtvt@gmail.com huongthunguyengtvt@gmail.com
7 Vũ Huấn CNPM  0978696661 vuhuan29@gmail.com  vuhuan29@gmail.com
8 Trần Văn Dũng KHMT 0904588833 zungtv@yahoo.com  zungtv@yahoo.com
9 Nguyễn Văn Long KHMT 0933819869 nvlongdt@yahoo.com.vn  nvlongdt@yahoo.com.vn
10 Đỗ Văn Đức KHMT 0912324873 ducdvgtvt@gmail.com  ducdvgtvt@gmail.com
11 Hoàng Văn Thông KHMT 0988113679 thonggtvt@gmail.com  thonghoangvan@yahoo.com
12 Lương Thái Lê KHMT 0973223450 luongthaile80@gmail.com luongthaile80@gmail.com
13 Phạm Xuân Tích KHMT 0973087356 tichpx@gmail.com  tichpx@yahoo.com
14 Nguyễn Việt Hưng KHMT 0868004008 Viethung92gtvt@gmail.com Viethung92gtvt@gmail.com
15 Phạm Thanh Hà Mạng HTTT 0904763604 hadhgt@gmail.com hadhgt@gmail.com
16 Nguyễn Thanh Toàn Mạng HTTT 0912175955 nttoan06@gmail.com nttoan06@gmail.com
17 Nguyễn Quốc Tuấn Mạng HTTT 0912228980 nqtuanuct@gmail.com  nqtuanuct@gmail.com
18 Bùi Ngọc Dũng Mạng HTTT 0913045130 bndung@gmail.com  bndung@gmail.com
19 Trần Vũ Hiếu Mạng HTTT 0162939077 hieutvgtvt@gmail.com  hieutvgtvt@gmail.com
20 Nguyễn Kim Sao Mạng HTTT 0905883993 saonkoliver@gmail.com saonkoliver@gmail.com
21 Lại Mạnh Dũng Mạng HTTT 0964978112 Dunglm@gmail.com  Dunglm@gmail.com 
22 Nguyễn Thị Hồng Hoa Mạng HTTT 0982108957 honghoa2205@gmail.com honghoa2205@gmail.com
23 Tiêu Thị Ngọc Dung Mạng HTTT 0943496309   tieungocdung@yahoo.com
24 Đỗ Thanh Thủy Mạng HTTT 0906206713   Thuydt02@gmail.com
25 Nguyễn Thị Hải Bình  Mạng HTTT 0989231428   calmseahn@gmail.com
26 Nguyễn Thị Anh Đào VPK 0989058459 anhdao.gtvt@gmail.com anhdao.gtvt@gmail.com
Lương Bá Hợp
9.9105000000
lên đầu trang