Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn học phần thực tập tốt nghiệp & học phần đồ án tốt nghiệp lớp Liên thông chính quy K21.1

Đăng vào 24-12-2018 12:53 PM

Đăng bởi : Nguyễn Quốc Tuấn

Lượt xem : 773

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn học phần thực tập tốt nghiệp & học phần đồ án tốt nghiệp lớp Liên thông chính quy K21.1

Lương Bá Hợp
9.9105000000
lên đầu trang