Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn học phần thực tập tốt nghiệp & học phần đồ án tốt nghiệp tháng 12/2019

Đăng vào 03-01-2020 11:23 AM

Đăng bởi : Nguyễn Quốc Tuấn

Lượt xem : 2378

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn học phần thực tập tốt nghiệp & học phần đồ án tốt nghiệp tháng 12/2019

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang