Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập chuyên môn các lớp CNTT-K58

Đăng vào 25-06-2020 10:04 AM

Đăng bởi : Hoàng Văn Thông

Lượt xem : 1117

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập chuyên môn các lớp CNTT-K58

Khoa CNTT gửi danh sách phân công hướng dẫn học phần thực tập chuyên môn của sinh viên chính quy khóa 58. Sinh viên chủ động liên hệ với giảng viên hướng dẫn để nhận nhiệm vụ thực tập.

+ Thời gian liên hệ với giảng viên từ ngày từ ngày 26/06/2020 đến hết ngày 29/06/2020

+ Thời gian thực tập: từ ngày 29/06/2020 đến ngày 12/07/2020

Do thời gian thực tập ngắn nên sinh viên cần phải liên hệ sớm trong thời gian quy định.

+ Danh sách phân công trong file đính kèm

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang