Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Danh sách phân phản biện đồ án tốt nghiệp K57 trở về trước

Đăng vào 13-07-2020 15:35 PM

Đăng bởi : Hoàng Văn Thông

Lượt xem : 1061

Danh sách phân phản biện đồ án tốt nghiệp K57 trở về trước

Hiện tại khoa đã hoàn thành việc phân công giảng viên phản biện đồ án. Các em liên hệ với giảng viên được phân công phản biện để biết lịch gặp kiểm tra chương trình/bài lab.

Thời gian liên hệ với giảng viên từ 13-15/07/2020.

Lưu ý: Những sinh viên bảo lưu đồ án vẫn phải gặp giảng viên phản biện để kiểm tra chương trình/bài lab.

Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm.

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang