Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Bảo vệ ĐATN chuyên ngành KHMT K52

Đăng vào 16-05-2015 10:40 AM

Đăng bởi : Nguyễn Việt Hưng

Lượt xem : 1931

Bảo vệ ĐATN chuyên ngành KHMT K52
BM Khoa học máy tính thông báo
(v/v) Bảo vệ ĐATN chuyên ngành KHMT-K52
Thời gian: Ngày 19/5/2015 (Thứ 3)
   Ca sáng: Từ 7h - 11h 
   Ca chiều: Từ 13h - 16h
Địa điểm: Phòng 303A8
Các SV khóa dưới có thể tham dự để có kinh nghiệm.
Lương Bá Hợp
9.9105000000
lên đầu trang