Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Công ty EDA

Đăng vào 11-05-2015 10:54 AM

Đăng bởi : Khoa CNTT

Lượt xem : 5133

Công ty EDA

Công ty cổ phần khai thác phát triển và ứng dụng công nghệ mới Trường Sinh. Tên giao dịch EDA., JSC. (Exploitation Development and Application of New Technology – Join Stock Company) được thành lập đầu năm 2003 tại Hà Nội với lĩnh vực ban đầu là: Nghiên cứu áp áp dụng công nghệ mới, chuyển giao công nghệ, sản xuất phần mềm; đào tạo tin học và dịch vụ bảo trì, cung cấp thiết bị và các giải pháp trong công nghiệp.

Lương Bá Hợp
9.9105000000
lên đầu trang