Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Danh sách phân công đọc duyệt Đồ án Tốt nghiệp (do Bộ môn Mạng & Các HTTT phụ trách)

Đăng vào 22-05-2017 08:12 AM

Đăng bởi : Nguyễn Quốc Tuấn

Lượt xem : 1411

Danh sách phân công đọc duyệt Đồ án Tốt nghiệp (do Bộ môn Mạng & Các HTTT phụ trách)

Danh sách phân công đọc duyệt ĐATN các SV do bộ môn Mạng và các HTTT phụ trách.

Sinh viên gặp giáo viên đọc duyệt theo lịch đính kèm.

Buổi bảo vệ Đồ án tốt nghiệp vào ngày thứ 7 (27/05/2017). Thứ tự bảo vệ và phòng bảo vệ ĐATN sẽ thông báo sau.

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang