Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội
  • Trang chủ
  • Tin trong khoa
  • Danh sách phân công Giảng viên hướng dẫn và đơn vị thực tập học phần thực tập ...

Danh sách phân công Giảng viên hướng dẫn và đơn vị thực tập học phần thực tập tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp

Đăng vào 28-12-2021 19:44 PM

Đăng bởi : Đinh Công Tùng

Lượt xem : 3587

Danh sách phân công Giảng viên hướng dẫn và đơn vị thực tập học phần thực tập tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp

Danh sách phân công Giảng viên hướng dẫn và đơn vị thực tập học phần thực tập tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp.

Nội dung trong file đính kèm.

 

STT Mã SV Họ Tên Lớp Số điện thoại Mail Đồ án GV Hướng dẫn
1 181202600  Đỗ Văn Hải CNTT2K59 0388039267 haidv2801@gmail.com Thầy Nguyễn Đức Dư
2 181200697  Khuất Văn Chung CNTT2K59 0962165244 khuatchung1012@gmail.com Thầy Nguyễn Đức Dư
3 181202231  Nguyễn Thị Yên CNTT2K59 989069434 nty.yeen@gmail.com Thầy Nguyễn Đức Dư
4 181210075  Nguyễn Văn Khánh CNTT2K59 0388639236 vankhanhnguyen3152@gmail.com Thầy Nguyễn Đức Dư
5 181200752  Trịnh Thị Hồng CNTT2-K59 0373097944 hongtt2210@gmail.com Thầy Nguyễn Đức Dư
6 181210997  Nguyễn Hữu Thảo CNTT3-K59 0339111654 nhthao1912@gmail.com Thầy Nguyễn Đức Dư
7 181202589  Nguyễn Văn Linh CNTT3-K59 0981958120 linhnguyennd125@gmail.com Thầy Nguyễn Đức Dư
8 181201651  Vũ Thùy Linh CNTT3-K59 0337304320   Thầy Nguyễn Đức Dư
9 181201622  Hà Nam Trường CNTT2K59 833822345 truongtonvotan1102@gmail.com Thầy Nguyễn Đức Dư
10 181202377  Nguyễn Trung Hiếu CNTT1/K59 0964351424 anhhieu246101@gmail.com Thầy Nguyễn Đức Dư
11 181201629  Nguyễn Anh Đức CNTT3-K59 0963704338 anhducnguyen0703@gmail.com Thầy Nguyễn Đức Dư
12 181233518  Nguyễn Đại Cương CNTT3-K59 0392536967 cuong2000bs@gmail.com Thầy Nguyễn Đức Dư
13 160704513 Đoàn Văn Tùng CNTT3- K57       Thầy Nguyễn Đức Dư
14 171200596 Đỗ Văn Dương CNTT1-K58       Thầy Nguyễn Đức Dư
1 181202577  Đỗ Xuân Cảnh CNTT1/K59 0357184735 doxuancanh310320@gmail.com Thầy Nguyễn Quốc Tuấn
2 181212423  Nguyễn Thị Giang CNTT1/K59 0911078653 mariagiang2k@gmail.com Thầy Nguyễn Quốc Tuấn
3 181210257  Ngô Thanh Nam CNTT1/K59 0912250505 ngothanhnam109@gmail.com Thầy Nguyễn Quốc Tuấn
4 181201867  Nguyễn Đức Phú CNTT1/K59 0971618116 ducphu3856@gmail.com Thầy Nguyễn Quốc Tuấn
5 181203228  Lại Thị Phương CNTT4/K59 0965409120 Phuonglai3152@gmail.com Thầy Nguyễn Quốc Tuấn
6 181230217  Doãn Ngọc Bảo CNTT2K59 964791072 ngocbaodoan04082000@gmail.com Thầy Nguyễn Quốc Tuấn
7 181200812  Trần Bá Tuấn Anh CNTT2K59 833832393 maincreep1010@gmail.com  Thầy Nguyễn Quốc Tuấn
8 V181512647 Trần Văn Hải   VHVL 856388506 haitranvan316@gmail.com Thầy Nguyễn Quốc Tuấn
9 181233102  Lê Huyền Mai CNTT3-K59 0829625989 Quản trị cơ sở dữ liệu Thầy Nguyễn Quốc Tuấn
10 181202070  Nguyễn Thị Nga CNTT3-K59 0975462901   Thầy Nguyễn Quốc Tuấn
11 181201178  Bùi Thị Vân CNTT4/K59 364787102 buithivan01042000@gmail.com Thầy Nguyễn Quốc Tuấn
12 181202785  Nguyễn Thị Thảo CNTT3-K59 0394559660 thaozxc20@gmail.com Thầy Nguyễn Quốc Tuấn
13 181202483  Đoàn Xuân Long CNTT2K59 945436896 long03312000@gmail.com Thầy Nguyễn Quốc Tuấn
14 181201905  Nghiêm Văn Xuân CNTT2K59 971423044 vanxuan2042000@gmail.com Thầy Nguyễn Quốc Tuấn
15 181201611  Nguyễn Văn Đoàn CNTT3-K59 097 123 6700 nguyenvandoan101120@gmail.com   Thầy Nguyễn Quốc Tuấn
16 181203544  Kiều Văn Cường CNTT4/K59 367031430 cuongkv.it@gmail.com Thầy Nguyễn Quốc Tuấn
17 181213477  Trần Tất Thành CNTT4-K59 0869984922 tranthanh2820@gmail.com Thầy Nguyễn Quốc Tuấn
18 181202209  Vũ Quang Hiệp CNTT3-K59 0964910360 vuhiep887@gmail.com Thầy Nguyễn Quốc Tuấn
19 151202830 Vũ Đức  Trọng Công nghệ thông tin 2 56       Thầy Nguyễn Quốc Tuấn
20 151212359 Phạm Tiến  Cường Công nghệ thông tin 3 56       Thầy Nguyễn Quốc Tuấn
1 181202287  Lê Minh Hiếu CNTT2K59 0359991932 leminhieu2000@gmail.com Thầy Phạm Đình Phong
2 181202267  Bùi Thành Tùng CNTT4/K59 963971835 buitung24@gmail.com Thầy Phạm Đình Phong
3 181201732  Đồng Văn Vinh CNTT4/K59 386259007 vinh572000@gmail.com Thầy Phạm Đình Phong
4 181203222  Hoàng Thu Hoài CNTT4/K59 344639849 hoaixinhgai317@gmail.com Thầy Phạm Đình Phong
5 181203879  Lê Văn Việt CNTT4/K59 394564620 vietlv.utc@gmail.com Thầy Phạm Đình Phong
6 181203077  Mai Quyền Linh CNTT4/K59 363960222 maiquyenlinh15320@gmail.com Thầy Phạm Đình Phong
7 181211780  Nguyễn Danh Thuật CNTT4/K59 985572800 thuatnguyen1011@gmail.com Thầy Phạm Đình Phong
8 181200351  Nguyễn Hải Nam CNTT4/K59 964321028 nghainam2000@gmail.com Thầy Phạm Đình Phong
9 181202880  Nguyễn Văn Nam CNTT4/K59 0961845089 baonam272k@gmail.com Thầy Phạm Đình Phong
10 181203245  Nguyễn Văn Phi CNTT4/K59 366423900 phi090320@gmail.com Thầy Phạm Đình Phong
11 181202889  Nguyễn Văn Tiến CNTT4/K59 0393517030 tien290900@gmail.com Thầy Phạm Đình Phong
12 181200406  Lê Văn Mạnh CNTT4/K59 392795799 lemanh081@gmail.com Không Thầy Phạm Đình Phong
13 181230393  Vũ Gia Huy CNTT3-K59 0385980291   Không Thầy Phạm Đình Phong
14 V181602281  Lê Hồ Hồng Quân CNTT1/K59     Thầy Phạm Đình Phong
15 171210156 Nguyễn Tuấn  Minh Công nghệ thông tin 3 58       Thầy Phạm Đình Phong
1 181203181  Bùi Công Thư CNTT3-K59 0346257748 buicongthu12345@gmail.com Cô Lương Thái Lê
2 181202147  Bùi Duy Đạt CNTT3-K59 0981975413 buiduydat2102@gmail.com Cô Lương Thái Lê
3 181211416  Đào Anh Khoa CNTT3-K59 0912824108 khoadao312@gmail.com Cô Lương Thái Lê
4 181201868  Đặng Công Sơn CNTT3-K59 0967068523 congson2000utc@gmail.com Cô Lương Thái Lê
5 181200651  Đinh Mạnh Chiến CNTT3-K59 0337888973   Cô Lương Thái Lê
6 181203827  Đinh Nho Sơn CNTT3-K59 0974873462 dson5011@gmail.com Cô Lương Thái Lê
7 181210341  Lê Đăng Dương CNTT3-K59 0943726305 duong2000q@gmail.com Cô Lương Thái Lê
8 181200766  Nguyễn Hải Đăng CNTT3-K59 0375475558   Cô Lương Thái Lê
9 181200683  Nguyễn Hữu Luân CNTT3-K59 0941070588 luanson2013@gmail.com Cô Lương Thái Lê
10 181200299  Phan Hoàng Nam CNTT3-K59 0916849766   Cô Lương Thái Lê
11 181210552  Nguyễn Văn Bình CNTT4/K59 334949285 champagnenotforme@gmail.com Cô Lương Thái Lê
12 181202938  Trần Công Chúc CNTT3-K59       Cô Lương Thái Lê
13 181200783  Doãn Ngọc Thọ       Cô Lương Thái Lê
14 V181703136  Lê Hữu  Thanh CNTT1/K59     Cô Lương Thái Lê
1 181202279  Lê Thị Quế Anh CNTT1/K59 0335244981 queanh4102000@gmail.com Thầy Lại Mạnh Dũng
2 181202227  Vũ Sỹ Ngọc Duy CNTT1/K59 0967775035 vuduy0212@gmail.com Thầy Lại Mạnh Dũng
3 181202342  Trần Quốc Nam CNTT2-K59 986794176 tranquocbom47@gmail.com Thầy Lại Mạnh Dũng
4 181210088  Bùi Việt Phương CNTT3-K59 0964603264 buiphuongaptutc@gmail.com Thầy Lại Mạnh Dũng
5 181201226  Đỗ Quang Khải CNTT3-K59 0972914157 khai1711lc@gmail.com Thầy Lại Mạnh Dũng
6 181201248  Quyền Đức Công CNTT3-K59  0363183838   Thầy Lại Mạnh Dũng
7 181200616  Nguyễn Văn Long CNTT2K59 0988890538 vlong2572@gmail.com Thầy Lại Mạnh Dũng
8 181200084  Nguyễn Việt Nam CNTT2K59 0966746442 namzoe2018@gmail.com Thầy Lại Mạnh Dũng
9 181203007  Phạm Đình Hiệp CNTT2K59 966059345 hieppdutc@gmail.com Thầy Lại Mạnh Dũng
10 181201995  Phạm Huy Nam CNTT2K59 357719698 namphn.bee@gmail.com Thầy Lại Mạnh Dũng
11 181200747  Trịnh Minh Đăng CNTT2-K59 395417181 minhdangcntt2@gmail.com Thầy Lại Mạnh Dũng
12 181211884  Trương Công Long CNTT2-K59 986606236 longtcrooney@gmail.com Thầy Lại Mạnh Dũng
13 181231337  Đỗ Tiến Thành       Thầy Lại Mạnh Dũng
14 151201868 Đặng Anh Tùng CNTT3-K56     Thầy Lại Mạnh Dũng
1 181231936  Nguyễn Sỹ Thể CNTT4/K59 0326768970 dothitanst@gmail.com Cô Nguyễn Kim Sao
2 181201714  Nguyễn Văn Thìn CNTT4/K59 986906251 nguyenvanthin522000@gmail.com Cô Nguyễn Kim Sao
3 181203522  Bùi Ngọc Long CNTT2K59 948558805 longkon171@gmail.com Cô Nguyễn Kim Sao
4 181202201  Giáp Bằng Nhân CNTT2K59 0985661394 giapnhan1907@gmail.com Cô Nguyễn Kim Sao
5 181204095  Lê Quốc Thịnh CNTT2K59 0869928193 lethinhcom2000@gmail.com Cô Nguyễn Kim Sao
6 181202066  Lưu Thị Tươi CNTT2K59 387872227 luuthituoi38@gmail.com Cô Nguyễn Kim Sao
7 181202094  Nguyễn Công Tiến CNTT2K59 828986956 daoh40127@gmail.com Cô Nguyễn Kim Sao
8 181210621  Nguyễn Đình Sơn CNTT2K59 971551038 nguyendinhson26@gmail.com Cô Nguyễn Kim Sao
9 181201824  Nguyễn Mai Hồng CNTT2K59 374198110 hong3182000@gmail.com Cô Nguyễn Kim Sao
10 181200857  Nguyễn Phương Liên CNTT2K59 866846800 nguyenphuonglien25112000@gmail.com Cô Nguyễn Kim Sao
11 181203186  Nguyễn Quang Tuyến CNTT2K59 372804547 tuyendaico@gmail.com Cô Nguyễn Kim Sao
12 181203187  Nguyễn Văn Tươi CNTT1/K59 0967804312   Cô Nguyễn Kim Sao
13 181203948  Trần Duy Mạnh       Cô Nguyễn Kim Sao
14 160702140  Lưu Thu Phương CNTT1/K59     Cô Nguyễn Kim Sao
1 181201020  Nguyễn Đức Hiếu CNTT4/k59 388647614 nguyenduchieu2911999@gmail.com Cô Nguyễn Thị Hồng Hoa
2 181203688  Phạm Văn Trường CNTT4-K59 374499218 truong0523936923@gmail.com Cô Nguyễn Thị Hồng Hoa
3 181203411  Vũ Mạnh Đức CNTT2 - K59 961037969 vmmduc@gmail.com Cô Nguyễn Thị Hồng Hoa
4 181202480  Vũ Ngọc Hiếu CNTT2-K59 941941700 vungochieu7777@gmail.com Cô Nguyễn Thị Hồng Hoa
5 181202727  Lương Anh Minh CNTT3-K59 0975967842   Cô Nguyễn Thị Hồng Hoa
6 181200390  Nguyễn Huy Hoàng CNTT3-K59 0373502830   Không Cô Nguyễn Thị Hồng Hoa
7 V181604559  Phạm Xuân Hùng CNTT1/K59     Cô Nguyễn Thị Hồng Hoa
8 181203423  Nguyễn Thanh Tùng CNTT1/K59     Cô Nguyễn Thị Hồng Hoa
9 181203050  Vũ Hoàng Long CNTT2-59 376725356 vuhoanglong296@gmail.com Cô Nguyễn Thị Hồng Hoa
10 181202809  Đặng Xuân Danh CNTT4/K59 354646796 dangdanh55.dxd@gmail.com Cô Nguyễn Thị Hồng Hoa
11 171203071 Đỗ Xuân Chiến CNTT2/K58     Cô Nguyễn Thị Hồng Hoa
12 171202255 Đoàn Văn  Lực Công nghệ thông tin 3 58     Cô Nguyễn Thị Hồng Hoa
1 181203458  Nguyễn Văn An CNTT1/K59 0987191143 nguyenvananymnb@gmail.com Cô Nguyễn Thu Hường
2 181211737  Tạ Phi Hùng CNTT3-K59 0368133069 hungtp2510@gmail.com Cô Nguyễn Thu Hường
3 181203202  Trần Đức Thiện CNTT3-K59 0352144221 tranthien242000@gmail.com Cô Nguyễn Thu Hường
4 181202977  Trần Mạnh Hùng CNTT3-K59 0941584628   Cô Nguyễn Thu Hường
5 181203231  Trần Thị Thu CNTT3-K59 0971137938 hoaithu110620@gmail.com Cô Nguyễn Thu Hường
6 181202642  Vũ Đức Long CNTT3-K59 0886632254 vuduclong3010@gmail.com Cô Nguyễn Thu Hường
7 181201482  Nguyễn Đức Vương CNTT3-K59       Cô Nguyễn Thu Hường
8 181203241  Đỗ Thanh Hùng CNTT1/K59     Cô Nguyễn Thu Hường
9 181202447  Trần Tiến Dũng CNTT4/K59 867817720 trantiendungcntt4@gmail.com Cô Nguyễn Thu Hường
10 181202626  Phạm Trung Kiên CNTT2K59 584655062 trungkienpham4141@gmail.com  Cô Nguyễn Thu Hường
11 171202883 Trần Tuấn Anh CNTT3-K58     Cô Nguyễn Thu Hường
12 171201396 Ngô Ngọc  Hải Công nghệ thông tin 3 58     Cô Nguyễn Thu Hường
1 181210140  Ngô Tiến Long CNTT4/K59 345153112 tienlong6200@gmail.com Thầy Nguyễn Trọng Phúc
2 181213373  Nguyễn Đức Lương CNTT1/K59 0971776762 luong28200@gmail.com Thầy Nguyễn Trọng Phúc
3 181211927  Nguyễn Viết Đại CNTT1/K59 0888539611 daibn1511@gmail.com Thầy Nguyễn Trọng Phúc
4 181203481  Trưong Việt Anh CNTT2-K59 0852955189 truongvietanh221@gmail.com Thầy Nguyễn Trọng Phúc
5 181200767  Bùi Quang Hậu CNTT4/K59 965033983 haubui7533@gmail.com Thầy Nguyễn Trọng Phúc
6 181201630  Đoàn Minh Giang CNTT2K59 0388299424 giang.mink@gmail.com Thầy Nguyễn Trọng Phúc
7 181200566  Lương Thị Hương CNTT3-K59 0345939343   Thầy Nguyễn Trọng Phúc
8 181202264  Nguyễn Văn Khánh CNTT2-K59 961377300 nguyenkhanh21102000@gmail.com Thầy Nguyễn Trọng Phúc
9 181203068  Đỗ Thị Thảo CNTT3-K59 0868128559 dothithao0117@gmail.com Thầy Nguyễn Trọng Phúc
10 181200777  Nguyễn Đức Tài CNTT3-K59 0982259870   Thầy Nguyễn Trọng Phúc
11 181203069  Nguyễn Thanh Bình CNTT3-K59 0978337940   Thầy Nguyễn Trọng Phúc
12 181210675  Bùi Hữu Đức Hoàng CNTT3-K59 0987198594   Thầy Nguyễn Trọng Phúc
13 181200610  Nguyễn Huy Hoàng CNTT1/K59 0944236629 bito272000@gmail.com Thầy Nguyễn Trọng Phúc
14 181202916  Lương Cao Quý CNTT2K59 181202916 caoquy99st@gmail.com Không Thầy Nguyễn Trọng Phúc
15 181203704  Phạm Văn Phương CNTT4-K59 971981407 phamphuong699@gmail.com Thầy Nguyễn Trọng Phúc
16 181210162  Nguyễn Công Toàn CNTT1/K59 0976193314 ngctoan00@gmail.com Thầy Nguyễn Trọng Phúc
17 181202654  Ngô Quang Đảm CNTT1/K59 0929820145 quangdam722dn@gmail.com Thầy Nguyễn Trọng Phúc
18 181202249  Trần Thăng Long CNTT2-K59 0965518362 thanglong2k@gmail.com Thầy Nguyễn Trọng Phúc
1 181201589  Bùi Anh Tuấn CNTT1/K59 0355303407 tuan.bavp2000@gmail.com Thầy Nguyễn Thanh Toàn
2 181201176  Đỗ Đức Thắng CNTT3-K59 0971043755   Thầy Nguyễn Thanh Toàn
3 181200921  Dương Tuấn Hiếu CNTT3-K59 0834633431   Thầy Nguyễn Thanh Toàn
4 181213624  Lê Trọng Tuấn CNTT3-K59 0812483853   Thầy Nguyễn Thanh Toàn
5 181210015  Hoàng Quang Huy CNTT4/K59 0964720776 quanghhuuyy000@gmail.com Thầy Nguyễn Thanh Toàn
6 181202441  Chu Quốc Việt CNTT4/K59 356726671 vietanh912000@gmail.com Thầy Nguyễn Thanh Toàn
7 181201649  Vương Toàn Đạt CNTT4/K59 358421958 vuongdatpro@gmail.com Thầy Nguyễn Thanh Toàn
8 181202473  Nguyễn Đức Vinh CNTT3-K59 0947298695   Thầy Nguyễn Thanh Toàn
9 181202718  Bùi Thị Minh Châu CNTT2K59 0375414467 chaubui.tm@gmail.com Thầy Nguyễn Thanh Toàn
10 V181613655  Nguyễn Duy Hoàng CNTT1/K59     Thầy Nguyễn Thanh Toàn
11 151211669 Nguyễn Quang Mạnh CNTT3-K56 886606016 nqmanh197@gmail.com   Thầy Nguyễn Thanh Toàn
12 171203575 Hoàng Quốc Tuấn K58.CNTT4     Thầy Nguyễn Thanh Toàn
13 171211424 Trần Xuân  Đạt Công nghệ thông tin 1 58     Thầy Nguyễn Thanh Toàn
14 171200418 Phí Anh  Đức Công nghệ thông tin 1 58     Thầy Nguyễn Thanh Toàn
15 171210012 Đặng Ngọc  Duy Công nghệ thông tin 2 58     Thầy Nguyễn Thanh Toàn
16 171200127 Nguyễn Trọng  Cường Công nghệ thông tin 3 58     Thầy Nguyễn Thanh Toàn
1 181211817  Trần Anh Dũng CNTT1/K59 0915058357 dung25112000@gmail.com Thầy Phạm Xuân Tích
2 181203460  Lê Quang Duy CNTT1/K59 0392301017 quangduynb00@gmail.com Thầy Phạm Xuân Tích
3 181200770  Hoàng Lê Việt Hưng CNTT1/K59 0388784823   Thầy Phạm Xuân Tích
4 181201828  Ngô Thành Luân CNTT1/K59 0979027970 ntluan112@gmail.com Thầy Phạm Xuân Tích
5 181203243  Phạm Hoài Nam CNTT1/K59 0865436902 hoainamgtvt59@gmail.com Thầy Phạm Xuân Tích
6 181202288  Trần Văn Hùng CNTT4/K59 0355855523 tvhung.work@gmail.com Thầy Phạm Xuân Tích
7 181211071  Vũ Xuân Lâm CNTT1/K59 0334998977 lamxv33@gmail.com Thầy Phạm Xuân Tích
8 181200836  Lê Thị Lan Phương CNTT4/K59 968578238 lelanphuong00@gmail.com Thầy Phạm Xuân Tích
9 181201022  Nguyễn Hữu Hoàng CNTT4/K59 966979312   Không Thầy Phạm Xuân Tích
10 181200823  Tạ Huy Hiệu CNTT1/K59     Thầy Phạm Xuân Tích
11 171212097 Phạm Quang Huy CNTT4-K58     Thầy Phạm Xuân Tích
1 181202020  Vũ Thanh Nam CNTT1/K59 0379055104 namben16@gmail.com Thầy Trần Văn Dũng
2 181203886  Trần Thị Huyền Trang CNTT2-K59 0333358107 trantrang210900@gmail.com Thầy Trần Văn Dũng
3 181200425  Đinh Văn Sơn CNTT3-K59 0862613258   Thầy Trần Văn Dũng
4 181202508  Nguyễn Hà Phương CNTT3-K59 0857714299   Thầy Trần Văn Dũng
5 181202326  Đỗ San CNTT3-K59 0975817230   Thầy Trần Văn Dũng
6 181210168  Phạm Xuân Tùng CNTT4-K59 989842021 toilatung52@gmail.com Thầy Trần Văn Dũng
7 181202261  Đỗ Hoàng Trung CNTT4/K59 0971537915 hoangtrung15012k@gmail.cọm Thầy Trần Văn Dũng
8 181202999  Ngô Kim Long CNTT1/K59 0838419095 ngokimlong1502@gmail.com Thầy Trần Văn Dũng
9 181201962  Nguyễn Văn Phương CNTT4/K59 985164245 tomodachy2000@gmail.com Thầy Trần Văn Dũng
10 181203034  Nguyễn Hoàng Minh CNTT3-K59 0329969129   Thầy Trần Văn Dũng
11 181212011  Bùi Tiến Bắc CNTT1/K59 0967452219 bacbt2503@gmail.com Thầy Trần Văn Dũng
12 181203302  Đỗ Thanh Lâm CNTT3-K59 0335835843 dothanhlamvt@gmail.com Thầy Trần Văn Dũng
13 181201313  Quản Văn Hiếu       Thầy Trần Văn Dũng
1 181200830  Phạm Hoàng Long CNTT1/K59 0981745134 phamhoanglong2102@gmail.com Thầy Vũ Huấn
2 881891002  Phạm Đức Lộc CNTT1/K59 0343428821 xfandelux@gmail.com Thầy Vũ Huấn
3 171510196  Nguyễn Nguyên Nam CNTT1/K59 0868004236   Thầy Vũ Huấn
4 181201949 Nguyễn Duy Quốc CNTT4/K59 342082940 nguyenduyquoc0007@gmail.com Thầy Vũ Huấn
5 181200834  Nguyễn Quang Nam CNTT1/K59 0945057809 quangnam228237@gmail.com Thầy Vũ Huấn
6 181201831  Nguyễn Ngọc Phong CNTT4/K59 0979006447 phongng.cw@gmail.com Thầy Vũ Huấn
7 181202290  Phạm Văn Tiến CNTT4-K59 0868793781 phamvantienbm@gmail.com Thầy Vũ Huấn
8 181203048  Phạm Minh Hải CNTT3-K59 089856076 phamminhhai892000@gmail.com Thầy Vũ Huấn
9 181201683  Vũ Đức Cường CNTT3-K59 0789376769 vuduccuong16420@gmail.com Thầy Vũ Huấn
10 181202562  Hoàng Hải Đăng CNTT4/K59 333608481 danghoang1302@gmail.com Thầy Vũ Huấn
11 181203858  Nguyễn Duy Cường CNTT3-K59       Thầy Vũ Huấn
12 181212110 Nguyễn Vũ Long CNTT1/K59 869935367 longnv@nal.vn Thầy Vũ Huấn
13 181202276  Đào Phúc Huỳnh       Thầy Vũ Huấn
1 181211845  Đoàn Thanh Phương CNTT4/K59 971149326 vipanh246@gmail.com Thầy Bùi Ngọc Dũng
2 181203415  Hoàng Văn Mạnh CNTT4/K59 0949426143 manh050320@gmail.com Thầy Bùi Ngọc Dũng
3 181213262  Phạm Duy Phương CNTT3-K59 328601251 saxdaojkl@gmail.com Thầy Bùi Ngọc Dũng
4 181210278  Vũ Lê Tùng CNTT1/K59 0971484651 vuletung2000@gmail.com Thầy Bùi Ngọc Dũng
5 181202417  Lương Doãn Thủy CNTT1/K59 0965065162 luongdoanthuy1930@gmail.com Thầy Bùi Ngọc Dũng
6 181213060  Đặng Thị Thanh Loan CNTT4/K59 354925127 loandangqptb@gmail.com Thầy Bùi Ngọc Dũng
7 181203677  Trịnh Văn Hưng CNTT4/K59 359764174 hung09112000@gmail.com Thầy Bùi Ngọc Dũng
8 181201410  Lê Bá Ngọc CNTT1/K59     Thầy Bùi Ngọc Dũng
9 181210216  Cao Chí Bảo CNTT1/K59     Thầy Bùi Ngọc Dũng
10 181203918  Nguyễn Thanh Huy CNTT4/K59 813600969 huynt248@gmail.com Không Thầy Bùi Ngọc Dũng
11 181210385  Đỗ Thanh Hiếu CNTT1/K59     Thầy Bùi Ngọc Dũng
12 V181613692  Nguyễn Tuấn  Phong CNTT1/K59     Thầy Bùi Ngọc Dũng
13   Vũ Minh Khánh cntt2 k58       Thầy Bùi Ngọc Dũng
14 171200755 Nguyễn Quý  Triệu Công nghệ thông tin 1 58       Thầy Bùi Ngọc Dũng
15 171210142 Lê Lâm  Tùng Công nghệ thông tin 1 58       Thầy Bùi Ngọc Dũng
1 181203234  Lê Minh Chương CNTT2K59 0349093680 ch31052k@gmail.com Thầy Nguyễn Việt Hưng
2 181202679  Đỗ Quang Vinh CNTT4/K59 0911185278 doquangvinhnt@gmail.com Thầy Nguyễn Việt Hưng
3 181203887  Trần Hữu An CNTT2-K59 985274402 tranhuuan2308@gmail.com Thầy Nguyễn Việt Hưng
4 181203962  Đặng Thị Lan Hương CNTT2K59 0839238861 lanhuong23042000@gmail.com Thầy Nguyễn Việt Hưng
5 181201403  Nguyễn Minh Quang CNTT2K59 866482699 quangder123@gmail.com  Thầy Nguyễn Việt Hưng
6 181201887  Đỗ Thị Thùy CNTT4/K59 0377507603 thuydo.161@gmail.com Thầy Nguyễn Việt Hưng
7 181200861  Trần Tiến Thành CNTT2-K59 0397904220 tranthanh00811@gmail.com Không Thầy Nguyễn Việt Hưng
8 181202580  Bùi Thị Hiền CNTT1/K59     Thầy Nguyễn Việt Hưng
9 181200380 Nguyễn Trung Giang CNTT4-K59 357470170 giangnguyen11201120@gmail.com Thầy Nguyễn Việt Hưng
10 181210258 Nguyễn Khánh Nam CNTT4-K60 986691509 nguyenkhanhnam309200@gmail.com Thầy Nguyễn Việt Hưng
11 181200133  Trần Quốc Khoa CNTT4-K59 389356271 khoatran2432000@gmail.com Không Thầy Nguyễn Việt Hưng
1 181200912  Hoàng Ngọc Chiến CNTT3-K59 0968049578   Thầy Nguyễn Trần Hiếu
2 181213472  Vũ Đức Dương CNTT4/K59 942248658 vuducduong52282@gmail.com Thầy Nguyễn Trần Hiếu
3 181202292  Nguyễn Việt Anh CNTT1/K59 0523062670 nguyenvietanh1106@gmail.com Thầy Nguyễn Trần Hiếu
4 181210228  Lê Minh Đăng CNTT4/K59 921824228 ledang046@gmail.com Thầy Nguyễn Trần Hiếu
5 181200839  Nguyễn Cao Thìn CNTT1/K59 0352129882 nguyenthin23102000@gmail.com Thầy Nguyễn Trần Hiếu
6 181201066  Vũ Thành Đạt       Thầy Nguyễn Trần Hiếu
7 V181512647  Trần Văn  Hải CNTT1/K59     Thầy Nguyễn Trần Hiếu
8 181203305  Phạm Trung Thành CNTT3-K59 0346896303 phamtrungthanh3012@gmail.com Thầy Nguyễn Trần Hiếu
9 181202531  Trần Minh Quang CNTT4-K59 912739687 tranquang1903@gmail.com Thầy Nguyễn Trần Hiếu
1 181200551  Nguyễn Đình Bình CNTT2K59 0847252328 ngdbinh2@gmail.com Không Thầy Nguyễn Hiếu Cường
2 181201503  Nguyễn Đức Dương CNTT2K59 374459780 duongnguyen19122000@gmail.com Thầy Nguyễn Hiếu Cường
3 181210450  Nguyễn Huy Sơn CNTT2K59 385840017 nguyenhuyson24102000@gmail.com Thầy Nguyễn Hiếu Cường
4 181200448  Nguyễn Minh Khánh CNTT2K59 0922114910 minhkhanhutc.vp@gmail.com Thầy Nguyễn Hiếu Cường
5 181210030  Nguyễn Tuấn Nghĩa CNTT2K59 866626802 nghiant0212@gmail.com Thầy Nguyễn Hiếu Cường
6 181202286  Nguyễn Văn Duy CNTT2-K59 363869633 duy912555@gmail.com Thầy Nguyễn Hiếu Cường
7 181201841  Nguyễn Văn Đạt CNTT2-K59 362582413 trieudat2211@gmail.com Thầy Nguyễn Hiếu Cường
8 181203997  Lê Huy Hòa CNTT2K59 359237729 lehuyhoa2604@gmail.com Thầy Nguyễn Hiếu Cường
9 181202862  Phạm Đức Mạnh CNTT1/K59 0904926015 manhpham.cntt@gmail.com Thầy Nguyễn Hiếu Cường
10 181200171  Nguyễn Đức Việt CNTT4/K59 0972654533 huvi56780@gmail.com Thầy Nguyễn Hiếu Cường
11 181200610  Nguyễn Huy Hoàng CNTT1/K59 0944236629 bito272000@gmail.com Thầy Nguyễn Hiếu Cường
12 181202483  Đoàn Xuân Long CNTT2K59 945436896 long03312000@gmail.com Thầy Nguyễn Hiếu Cường
13 181230078  Cao Quang Long CNTT2K59 0963391884 longcao1308@gmail.com Thầy Nguyễn Hiếu Cường
14 181200938  Phan Công Thịnh CNTT1/K59 0966744930 phancongthinh2102000@gmail.com Thầy Nguyễn Hiếu Cường
15 181213616  Lê Thị Phương CNTT1/K59 0886699217 phuonglethi1901@gmail.com Thầy Nguyễn Hiếu Cường
16 181202991  Trần Thị Vân CNTT4/K59 358168989 van.tt2991@gmail.com Thầy Nguyễn Hiếu Cường
17 151201953 Nguyễn Văn  Công Công nghệ thông tin 1 56     Thầy Nguyễn Hiếu Cường
18 151203014 Hà Lê  Tuyến Công nghệ thông tin 1 56     Thầy Nguyễn Hiếu Cường
1 181202131  Nguyễn Quang Trung CNTT4/K59 369497573 quangtrung01654748714@gmail.com Cô Cao Thị Luyên
2 181201766  Trần Anh Tuấn CNTT3-K59 0326385573 trantuan220120@gmail.com Cô Cao Thị Luyên
3 181200582  Trần Đoàn Thái CNTT4-K59 326161917 Thaibod10a4@gmail.com Cô Cao Thị Luyên
4 181230369  Lưu Quang Châu CNTT3-K59 0862009659 luuchau329@gmail.com Cô Cao Thị Luyên
5 181200875  Nguyễn Tuấn Điệp CNTT4/K59 373767200 tuandiepa3@gmail.com Cô Cao Thị Luyên
6 181210367  Trần Hoàng Anh CNTT1/K59 0982868805 tranhoanganh158@gmail.com Cô Cao Thị Luyên
7 181202839  Phạm Văn Huy CNTT1/K59 0985980342 Phamvanhuy999@gmail.com Cô Cao Thị Luyên
8 181211533  Nguyễn Mạnh Hùng CNTT2K59 879428091 hung0913003358@gmail.com Cô Cao Thị Luyên
9 181202200  Lê Văn Long CNTT1/K59 0865486094   Cô Cao Thị Luyên
10 181203041  Phạm Đức Thọ CNTT3-K59 0343510657 tho2022000@gmail.com Cô Cao Thị Luyên
11 181202681  Phạm Ngọc Đô CNTT2K59 889933652 dophamutc@gmail.com Cô Cao Thị Luyên
12 181213609  Cao Văn Quyền CNTT3-K59 0356991408 caoquyennc1@gmail.com Cô Cao Thị Luyên
13 181201436  Nguyễn Đức Tâm CNTT4/K59   kunndt16@gmail.com Cô Cao Thị Luyên
14 181202983  Nguyễn Văn Phú       Cô Cao Thị Luyên
15 V181502388  Trịnh Phúc Trung CNTT1/K59     Cô Cao Thị Luyên
16 151211734 Trần Trí  Trung Công nghệ thông tin 2 57       Cô Cao Thị Luyên
1 181202980  Phạm Thanh Long CNTT3-K59 0944531628 phamthanhlong526@gmail.com Cô Đào Thị Lệ Thuỷ
2 181213053  Phạm Thị Hồng Nhung CNTT1/K59 0328111926 Pthongnhung201186@gmail.com Cô Đào Thị Lệ Thuỷ
3 181202886  Đinh Văn Sáu CNTT1/K59 0869633804 dinhsau2k@gmail.com Cô Đào Thị Lệ Thuỷ
4 181203621  Nguyễn Trung Cường CNTT1/K59 0369418208 cuongds12000@gmail.com Cô Đào Thị Lệ Thuỷ
5 181210426  Đỗ Hồng Sơn CNTT1/K59 0975378309 son6112k@gmail.com Cô Đào Thị Lệ Thuỷ
6 181200916  Nguyễn Hải Đăng CNTT1/K59   damgblue@gmail.com Cô Đào Thị Lệ Thuỷ
7 181201708  Đào Văn Đại CNTT4/K59 3873832191 xlxlegendxlx01@gmail.com Cô Đào Thị Lệ Thuỷ
8 181201893  Đỗ Bảo Hoàng CNTT4/K59 357465142 hoangdvck@gmail.com Cô Đào Thị Lệ Thuỷ
9 181202275  Nguyễn Văn Huy       Cô Đào Thị Lệ Thuỷ
10 181202599  Trần Mạnh Dũng CNTT4-K59 972189665 tranmanhdung1609@gmail.com Cô Đào Thị Lệ Thuỷ
11 181200775  Nguyễn Ích Quang       Cô Đào Thị Lệ Thuỷ
12 181201432  Nguyễn Khắc Hoàng Long       Cô Đào Thị Lệ Thuỷ
13 181204016  Nguyễn Anh Tuấn       Cô Đào Thị Lệ Thuỷ
14 171210908 Phạm Công  Sơn Công nghệ thông tin 3 58     Cô Đào Thị Lệ Thuỷ
15 171201863 Nguyễn Đức  Tiến Công nghệ thông tin 3 58     Cô Đào Thị Lệ Thuỷ
1 181200401  Hoàng Cao Long CNTT1/K59 0832536199 hclong2k@gmail.com Thầy Hoàng Văn Thông
2 181230438  Hoàng Anh CNTT1/K59 0862369701 hoanganhvu1705@gmail.com Thầy Hoàng Văn Thông
3 181201664  Phạm Nguyễn Hoàng Long CNTT4/K59 918560100 phamnguyenhoanglong2000@gmail.com Thầy Hoàng Văn Thông
4 181213396  Vũ Duy Long CNTT3-K59 0963714955 vulong14520@gmail.com Thầy Hoàng Văn Thông
5 181210042  Trần Chí Thành CNTT1/K59 0376959875 tranchithanh2212@gmail.com Thầy Hoàng Văn Thông
6 181202127  Lương Văn Lộc CNTT1/K59 0866865418 LuongVanLoc1102@gmail.com Thầy Hoàng Văn Thông
7 181202289  Lê Quang Thọ CNTT1/K59 0973271208 Lequangtho2000lqtho@gmail.com Thầy Hoàng Văn Thông
8 181202412  Lại Văn CNTT2K59 346582908 laivanvo2000s@gmail.com Thầy Hoàng Văn Thông
9 181203847 Nguyễn Thị  Bông CNTT4/K59 0837632274 nguyenbong20001@gmail.com Thầy Hoàng Văn Thông
10 181212177  Tô Hồng Quân CNTT4-K59 0962768166 toquan.work@gmail.com Thầy Hoàng Văn Thông
11 181203561  Lê Thị Ánh CNTT2K59 792382292 anhlt.gtvt@gmail.com Thầy Hoàng Văn Thông
12 V181602292  Đỗ Duy Chiến CNTT1/K59     Thầy Hoàng Văn Thông
13 181200831  Phạm Tuấn Long CNTT1/K59     Thầy Hoàng Văn Thông
14 181201458  Bùi Đức Phú CNTT2K59 856800200 buiducphu.266@gmail.com Thầy Hoàng Văn Thông
15 181211854  Vũ Hoàng Lâm CNTT3-K59 0944325591 vuhoanglam21720@gmail.com Thầy Hoàng Văn Thông
16 181201088  Vũ Mạnh Phong CNTT3-K59 0327477079 trongphong131@gmail.com Thầy Hoàng Văn Thông
17 151202160 Lưu Đức  Dũng Công nghệ thông tin 3 56     Thầy Hoàng Văn Thông
18 181201622 Hà Nam  Trường  Công nghệ thông tin 2 59     Thầy Hoàng Văn Thông
1 181203531  Hoàng Quốc Khánh CNTT1/K59 0945879142 khanhbs113vnvn@gmail.com Thầy Đỗ Văn Đức
2 181203244  Bùi Văn Ngọc CNTT2K59 0395474660 buingoc1562000@gmail.com Thầy Đỗ Văn Đức
3 181213379  Trần Tuấn Anh CNTT1/K59 0868832889 trantuananh1742000@gmail.com Thầy Đỗ Văn Đức
4 181203812  Lê Hoàng Sơn CNTT1/K59 0915818590 myanhme@gmail.com Thầy Đỗ Văn Đức
5 181200814  Lê Ngọc Duy CNTT1/K59 0969740301 duylee1405@gmail.com Thầy Đỗ Văn Đức
6 181211577  Hoàng Tuấn Anh CNTT1/K59 0984462820 tuananhcx2000@gmail.com Thầy Đỗ Văn Đức
7 181203247  Bùi Đức Trung CNTT1/K59 0969719528 buiductrung071020@gmail.com Thầy Đỗ Văn Đức
8 181213164  Phạm Nhật Dương CNTT1/K59 0386993799 duong1509c@gmail.com Thầy Đỗ Văn Đức
9 181210395  Trần Đăng Khánh CNTT2-K59 852833757 khanhtaymo123@gmail.com Không Thầy Đỗ Văn Đức
10 V181613303  Trần Ngọc Hải CNTT1/K59     Thầy Đỗ Văn Đức
11 171200794 Bùi Kim Quang K58.CNTT2     Thầy Đỗ Văn Đức
12 171202952 Trịnh Tứ Đại K58.CNTT3     Thầy Đỗ Văn Đức
  160702290 Lã Tiến  Phong Công nghệ thông tin 3 57     Thầy Đỗ Văn Đức
1 181203530  Lê Quang Vinh CNTT1/K59 0932388916   Thầy Phạm Thanh Hà
2 181203797  Bùi Đức Anh CNTT2K59 825532619 anhbd0707@gmail.com Thầy Phạm Thanh Hà
3 181200376  Đặng Tuấn Đạt CNTT1/K59 0986884237   Thầy Phạm Thanh Hà
4 181213890  Tạ Quang Huy CNTT1/K59 0386356200 taquanghuy0386356200@gmail.com Thầy Phạm Thanh Hà
5   Nguyễn Đức Kiên CNTT2/K58     Thầy Phạm Thanh Hà
6 171201669 Ngô Đăng  Tín Công nghệ thông tin 4 58     Thầy Phạm Thanh Hà
1 181210764  Bùi Huy Bình CNTT2K59 0966972060 huybinh.dev@gmail.com  Thầy Nguyễn Văn Long
2 181202446  Phạm Minh Trí CNTT3-K59 0399214349 phamminhtri208@gmail.com Thầy Nguyễn Văn Long
3 181211707  Nguyễn Ngọc Dương CNTT3-K59 0961987157 duongbgln@gmail.com Thầy Nguyễn Văn Long
4 181201699  Đặng Hoàng Hiệp CNTT3-K59 0337159200 hiepdang191119@gmail.com Thầy Nguyễn Văn Long
5 181203140  Phan Quốc Lâm CNTT1/K59 0942923691 phanquoclamll@gmail.com Thầy Nguyễn Văn Long
1 181200545  Nguyễn Minh Anh CNTT1/K59 0388696631 minhvuavan@gmail.com Thầy Đinh Công Tùng
2 181200549  Nguyễn Minh Ánh CNTT1/K59 0974899590 nguyenminhanh1004@gmail.com Thầy Đinh Công Tùng
3 881891005  Liễu Việt Hùng CNTT1/K59 0326766643 hungbgls220@gmail.com Thầy Đinh Công Tùng
4 181201168  Phạm Thị Loan CNTT1/K59 0363888639 loanroy3007@gmail.com Thầy Đinh Công Tùng
5 181202183  Vũ Thanh Nhàn CNTT1/K59 0357048237 nhant2chy@gmail.com Thầy Đinh Công Tùng
6 181203975  Trương Văn Trung CNTT1/K59     Thầy Đinh Công Tùng
7 1406968 Đỗ Chí  Thanh CNTT1K55       Thầy Đinh Công Tùng
8 171210187 Đinh Ngọc  Khánh Công nghệ thông tin 1 58       Thầy Đinh Công Tùng
9 171200526 Nguyễn Trung  Kiên Công nghệ thông tin 1 58       Thầy Đinh Công Tùng
Lương Bá Hợp
9.9105000000
lên đầu trang