Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội
  • Trang chủ
  • Đại học
  • Danh sách phân công hướng dẫn thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp Khóa ...

Danh sách phân công hướng dẫn thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp Khóa 54

Đăng vào 20-12-2016 18:43 PM

Đăng bởi : Nguyễn Việt Hưng

Lượt xem : 3670

Danh sách phân công hướng dẫn thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp Khóa 54

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

   
     

THÔNG BÁO

V/v Phân công hướng dẫn thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp Khóa 54

 

1. YÊU CẦU CHUNG VỀ HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

 

2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

3. DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 54

 

4. MẪU ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Chi tiết trong file đính kèm)

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang