Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Danh sách phân công phản biện và lịch bảo vệ đồ án TN lớp Khoa học máy tính - Khóa 53

Đăng vào 16-05-2016 14:39 PM

Đăng bởi : Nguyễn Việt Hưng

Lượt xem : 1394

Danh sách phân công phản biện và lịch bảo vệ đồ án TN lớp Khoa học máy tính - Khóa 53

Khoa Công nghệ thông tin

Bộ môn Khoa học máy tính

THÔNG BÁO

(V/v Phản biện và bảo vệ Đồ án tốt nghiệp Lớp Khoa học máy tính Khóa 53)

I. Kế hoạch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp 

Thời gian: 7h30 ’ thứ tư, ngày 25 tháng 5 năm 2016 

Địa điểm: 

  • Hội đồng 1 - Phòng 401A8
  • Hội đồng 2 - Phòng 402A8

II. Danh sách phân công phản biện Đồ án TN

Sinh viên chủ động liên hệ với giáo viên phản biện.

(Chi tiết trong file đính kèm).

 

Sinh viên chủ động liên hệ với giáo viên phản biện.

(Chi tiết trong file đính kèm).

 

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang