Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Danh sách sinh viên lớp học phần Thực tập chuyên môn - K55 (do Bộ môn Mạng & các HTTT phụ trách)

Đăng vào 06-04-2017 07:13 AM

Đăng bởi : Nguyễn Quốc Tuấn

Lượt xem : 1278

Danh sách sinh viên lớp học phần Thực tập chuyên môn - K55 (do Bộ môn Mạng & các HTTT phụ trách)

Thời gian thực tập: từ ngày 10/4/2017 đến 22/4/2017

Sinh viên chủ động liên hệ với giảng viên trước ngày 10/4/2017 để nhận đề tài thực tập.

 

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang