Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Địa chỉ đăng ký thực tập ở Viettel

Đăng vào 18-03-2015 10:12 AM

Đăng bởi :

Lượt xem : 2688

Địa chỉ đăng ký thực tập ở Viettel

Các bạn đăng ký thực tập tại Viettel ICT tại địa chỉ sau : 

https://docs.google.com/forms/d/1ZvSk2BWNEVJXIzcRKQevTNGqprRv74cQPMJ5g5B7lI0/viewform?c=0&w=1

 

Lương Bá Hợp
9.9105000000
lên đầu trang