Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Hội diễn văn nghệ “Tuổi trẻ Trường Đại học Giao thông Vận tải vững bước tới thành công”

Đăng vào 16-02-2017 11:01 AM

Đăng bởi : Nguyễn Việt Hưng

Lượt xem : 2190

Hội diễn văn nghệ “Tuổi trẻ Trường Đại học Giao thông Vận tải vững bước tới thành công”

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội diễn văn nghệ “Tuổi trẻ Trường Đại học Giao thông Vận tải vững bước tới thành công” chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn

(26/3/1931 - 26/3/2017) và 55 năm ngày thành lập Trường (24/03/1962 - 24/03/2017)

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang