Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (BM MẠNG & HTTT)

Đăng vào 24-09-2015 08:09 AM

Đăng bởi : Khoa CNTT

Lượt xem : 1452

KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (BM MẠNG & HTTT)

KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Đợt 2: 21/9/2015-03/01/2016 chuyên ngành HTTT, Mạng)


1. Phân công

 21 - 27/9/2015: Sinh viên gặp GVHD để nhận đề tài (theo danh sách phía dưới).

2. Làm và bảo vệ ĐATN:21/9/2015 - 03/01/2016

 SV xây dựng NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP (theo mẫu), và nộp cho BM vào ngày 05/10/2015 (từ 10h-11h).

 Thời gian nộp ĐATN tại BM: 9h -11h ngày 04/01/2016.

 Mỗi SV đóng 03 quyển bìa mềm (theo mẫu hướng dẫn), 1 quyển SV tự nộp cho GVHD,

2 quyển nộp cho BM. Yêu cầu mỗi quyển đều có ý kiến đồng ý cho bảo vệ của GVHD và một đĩa CD ghi toàn bộ chương trình, bài Lab, file doc.

 GVHD viết nhận xét, cho điểm đồ án và gửi về BM trước ngày 10/01/2016.

 BM sẽ phân công phản biện và Test chương trình: 04/01/2016 - 09/01/2016.

 Bảo vệ đồ án: 11-16/01/2016.

Chú ý:

- Trong quá trình thực tập & làm ĐATN, SV phải chủ động gặp và báo cáo tiến độ thực hiện với GVHD ít nhất 2 tuần 1 lần.

- SV phải chủ động theo dõi thông tin tại bảng tin của Bộ môn, email của lớp và website của Khoa CNTT http://fit.utc.edu.vn/

BỘ MÔN MẠNG & HTTT

 Danh sách giáo viên hướng dẫn TTTN và ĐATN chuyên ngành HTTT và Mạng

Lớp HTTT

Họ và tên SV            Giáo viên HD                   Điện thoại GVHD

Nguyễn Văn Cường    TS Phạm Thanh Hà          0904763604

Vũ Hồng Duyên          TS Đặng Thị Thu Hiền     0912171074

Nguyễn Phi Tường      ThS Tiêu Thị Ngọc Dung  0943496309

Bùi Thu Thảo K51       TS Nguyễn Quốc Tuấn     0912228980

Lớp Mạng

Đào Tiến An              TS Bùi Ngọc Dũng            0913045130

Ninh Ngọc Sơn           Th.S Đỗ Thanh Thuỷ        0906206713

Trần Minh Hòa K51     ThS Nguyễn Thanh Toàn   0912175955

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang