Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

KẾ HOẠCH THU VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (Chuyên ngành HTTT, Mạng)

Đăng vào 15-04-2015 08:01 AM

Đăng bởi : Nguyễn Đức Dư

Lượt xem : 1350

KẾ HOẠCH THU VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  (Chuyên ngành HTTT, Mạng)

BM mạng & HTTT thông báo tới các thầy cô và SV kế hoạch bảo vệ ĐATN

KẾ HOẠCH THU VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Chuyên ngành HTTT, Mạng)

1. Nộp ĐATN tại BM: 9h -11h ngày 04/5/2015 (thứ hai).

- Mỗi SV đóng 03 quyển bìa mềm (theo mẫu hướng dẫn), 1 quyển SV tự nộp cho GVHD, 2 quyển nộp cho BM. Yêu cầu mỗi quyển đều có ý kiến đồng ý cho bảo vệ của GVHD và một đĩa CD ghi toàn bộ chương trình, bài Lab, file doc.

2. BM sẽ phân công phản biện và Test chương trình: từ 05 - 09/5/2015

(DS phản biện sẽ dán tại BM ngày 05/5/2015).

3. GVHD viết nhận xét và gửi về BM Mạng & HTTT trước ngày 11/5/2015

4. Bảo vệ đồ án: Ngày 14/5/2015 (DS và thứ tự BV sẽ TB ngày 13/5/2015).

5. Cách làm slide và trình bày báo cáo: Mỗi SV chỉ trình bày báo cáo

khoảng 10-15 phút. Nên nói ngắn gọn, trình bày những phần mình làm được. Làm khoảng 10-15 slide, mỗi slide không nên quá 8 dòng.

Mọi thắc mắc LH C. Hiền 0912171074

Lương Bá Hợp
9.9105000000
lên đầu trang