Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Kế hoạch thu và đánh giá đồ án cho Lớp Liên thông CNTT K19

Đăng vào 06-12-2017 14:45 PM

Đăng bởi : Nguyễn Việt Hưng

Lượt xem : 797

Kế hoạch thu và đánh giá đồ án cho Lớp Liên thông CNTT K19

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc

 

Số:…./TB-K.CNTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

Về kế hoạch thu và đánh giá học phần Đồ án tốt nghiệp Lớp LT CNTT K19

 

Kính gửi: - Các Bộ môn, Văn phòng Khoa

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhà trường năm học 2017-2018;

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 27/11/2017 của BCN Khoa với lãnh đạo các Bộ môn.

Khoa CNTT thông báo kế hoạch thu và đánh giá học phần Đồ án tốt nghiệp  cho sinh viên lớp Công nghệ thông tin K19 như sau:

STT

Công việc

Thời gian (Người thực hiện)

Ghi chú

1

Thu quyển báo cáo đồ án tốt nghiệp

9h-11h thứ 2 ngày 18/12/2017

(Mr Dư, Ms Đào)

- Mỗi sinh viên nộp 03 quyển chữ ký của GVHD theo mẫu quy định (01 quyển có kèm CD/DVD ghi chương trình (bài lab) + file quyển báo cáo *.doc hoặc *.docx).

2

Phân công GVPB

Chiều 18/12/2017

(Mr Dư)

Mr Tuấn hỗ trợ

3

GVHD nhận xét và cho điểm từng sinh viên theo mẫu. Nộp về Khoa

Chậm nhất 27/12/2017

(Các GVHD)

GVHD căn cứ kết quả hoàn thành đồ án, thái độ, ý thức của sinh viên trong quá trình thực hiện để nhận xét và cho điểm.

4

- Làm thủ tục ra quyết định thành lập hội đồng; quyết định SV đủ đk bảo vệ TN

- Chuẩn bị địa điểm

Chậm nhất 18/12

(Ms Đào)

- VPK làm thủ tục, kiểm tra điểm để ra quyết định sv đủ đk bảo vệ đồ án chậm nhất 15/12/2017.

- QĐ thành lập HĐ: chậm nhất 22/12/2017

- Xin phòng chậm nhất 25/12/2017.

5

Đọc duyệt và test chương trình

Từ 19/12/2017-27/12/2017

(các GVPB)

- GV đọc duyệt phải nhận quyển để đọc trước khi gặp SV.  

-GV đọc duyệt, kiểm tra chương trình, viết nhận xét và chuẩn bị 02 câu hỏi cho mỗi đồ án.

6

GVHD hướng dẫn sinh viên làm slide và báo cáo theo quy định

Trước 27/12/2017

(các GVHD)

GVHD hướng dẫn SV tập trung trình bày các nội dung đã làm được, đã nghiên cứu được, tránh lan man.

7

Tổ chức đánh giá, lưu kết quả theo quy định

Từ 28/12/2017 đến 30/12/2017

(các HĐ; BCN Khoa; VPK)

- Thông báo ngày giờ, địa điểm cho sinh viên chậm nhất 25/12/2017

- Hoàn thành nộp điểm, vào điểm hệ thống chậm nhất 6/1/2018.

                                                             

  P.TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

NGUYỄN ĐỨC DƯTRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc

 

Số:…./TB-K.CNTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

Về kế hoạch nộp và báo cáo học phần Đồ án tốt nghiệp

 

Kính gửi:  - Sinh viên lớp Liên thông Ngành Công nghệ thông tin Khóa 19.

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhà trường năm học 2017-2018;

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 27/11/2017 của BCN Khoa với lãnh đạo các Bộ môn;

Khoa CNTT thông báo kế hoạch thu và đánh giá học phần Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên lớp Liên thông CNTT K19 như sau:

STT

Công việc

Thời gian

Ghi chú

1

Nộp quyển báo cáo đồ án tốt nghiệp

9h-11h thứ 2 ngày 18/12/2017

- Mỗi sinh viên nộp 03 quyển chữ ký của GVHD theo mẫu quy định (01 quyển có kèm CD/DVD ghi chương trình (bài lab) + file quyển báo cáo *.doc hoặc *.docx).

- Nộp tại phòng 307A9

2

 

Làm việc với giảng viên đọc duyệt

 

Từ 19/12/2017 đến   27/12/2017

- Theo lịch cụ thể của GV đọc duyệt đồ án.

- Chuẩn bị demo chương trình (hoặc bài lab)

3

Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Từ 28/12/2017 đến 30/12/2017

- Sinh viên báo cáo tại các hội đồng. Thời gian địa điểm cụ thể thông báo chậm nhất 25/12/2017.

- Các báo cáo tập trung trình bày các kết quả đã làm được. Demo chương trình. Trả lời các câu hỏi của hội đồng đánh giá.

 

            Bố cục quyển báo cáo đồ án thuộc các lĩnh vực chuyên môn đã được gửi trong tài liệu “Yêu cầu Đồ án tốt nghiệp” tháng 9/2017.

                                                   P.TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

 NGUYỄN ĐỨC DƯ

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC NỘP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, THÁNG 12-2017

Quyển báo cáo đồ án là một sản phẩm của sinh viên nhằm trình bày, tổng kết các nội dung đã thực hiện được trong thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp.

  1. Thời gian nộp đồ án: 9h00-11h00 thứ 2 ngày 18/12/2017. (chỉ thu đúng thời gian trên)
  2. Số lượng báo cáo : Mỗi sinh viên nộp cho Giảng viên hướng dẫn 01 quyển và nộp cho Khoa 02 quyển trong đó có 1 quyển có đính kèm CD/DVD ghi chương trình (hoặc bài lab) + file quyển báo cáo *.doc hoặc *.docx .

Chú ý: Các quyển báo cáo đồ án đều phải có chữ ký ĐỒNG Ý của GVHD cho bảo vệ ở bìa trắng.

  1. Đồ án được viết tuân theo các quy tắc sau:

-         Độ dài báo cáo: tối thiểu 35 trang, tối đa 50 trang (không kể phụ lục).

-         Báo cáo được biết bằng font chữ Times New Roman cỡ chữ 13pt. Căn lề trên (top): 2cm; dưới: 2cm; trái: 3,2 cm; phải: 2 cm. Dãn dòng: 1,3 cm. Đánh số trang ở phía dưới giữa dưới.

-         Hình thức và cấu trúc báo cáo:

Bìa

Cấu trúc báo cáo

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

(logo)

 

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TÊN ĐỀ TÀI…..

Giảng viên hướng dẫn:

                                Sinh viên thực hiện:

                                Lớp:

               

 

 

 

 

Hà Nội, 5-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bìa cứng

Bìa trắng (bìa lót)

Mục lục

Danh mục hình ảnh, bảng biểu, từ viết tắt (nếu có)

Lời nói đầu

Chương 1:  TIÊU ĐỀ CHƯƠNG 1

         (tiêu đề chương viết chữ in hoa đậm)

1.1 Tiêu đề nội dung 1.1  (in đậm)

     1.1.1 Tiêu đề nội dung  (in nghiêng)

     ……….

1.2........

Chương 2: TIÊU ĐỀ CHƯƠNG 2

2.1

    2.1.1

….............

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Phụ lục (nếu có)

Ghi chú: sinh viên không bắt buộc  đóng bìa mạ vàng, chỉ cần bìa cứng bóng kính.

 

 

 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày     tháng 12  năm 2017

 

BẢN NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI ĐỌC DUYỆT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tên đồ án (tên đề tài): …………………………………………………

Họ tên sinh viên thực hiện: ……………………….                     Lớp: ……………………

Nhận xét của người đọc duyệt:

A. Quyển báo cáo đồ án (5 điểm)

1-  Bố cục và hình thức (2 điểm)

2- Nội dung (3 điểm)

B. Chương trình (5 điểm)

            Khi test chương trình, (bài lab) người đọc duyệt cần quan tâm đến:

            1. Chương trình có hoạt động được không? Chương trình có xây dựng theo quyển báo cáo hay không (sát với nội dung quyển báo cáo)?

            2. Các chức năng có hoạt động được? Có đúng?

            3. Giao diện phù hợp

            4. Tính đầy đủ của dữ liệu mẫu (hoặc các kịch bản demo đối với lab)

            5. Khả năng làm chủ chương trình (mức độ hiểu hay code, …)

C. Các câu hỏi trao đổi

            1. Câu hỏi 1:

            2. Câu hỏi 2:

D. Điểm của người đọc duyệt: …./10 điểm.

                                                                        Người đọc duyệt và kiểm tra chương trình

 

 

 

 

 

 

 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày     tháng 12  năm 2017

 

 BẢN NHẬN XÉT VÀ CHẤM ĐIỂM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN

Tên đề tài: ………………………………

Sinh viên thực hiện: ………………                                   Lớp: ………

Giáo viên hướng dẫn:

Cơ quan:  Khoa CNTT, Trường Đại học GTVT

-         Nhận xét chung về tính chất của đồ án:  

 

-         Ý thức, thái độ của sinh viên trong quá trình thực hiện đồ án:

 

-         Kết quả thực hiện các công việc được giao Và Kết quả của đồ án

 

Điểm:     điểm (chín điểm)

                                                                                                  Giáo viên hướng dẫn

                                                           

                                                                                                      

Lương Bá Hợp
9.9105000000
lên đầu trang