Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Kết quả hội nghị NCKHSV năm học 2017-2018 phiên Tiểu ban Khoa Công nghệ thông tin

Đăng vào 17-04-2018 14:32 PM

Đăng bởi : Nguyễn Việt Hưng

Lượt xem : 3394

Kết quả hội nghị NCKHSV năm học 2017-2018 phiên Tiểu ban Khoa Công nghệ thông tin

Kết quả hội nghị NCKHSV năm học 2017-2018

phiên Tiểu ban Khoa Công nghệ thông tin

Hội nghị NCKH SV Tiểu ban Công nghệ thông tin 1, 2 và 3 đã diễn ra vào sáng nay thứ 2 ngày 17/4/2018. Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành đánh giá và lựa chọn phân giải cho các báo cáo.

(danh sách các đề tài đạt giải trong file đính kèm)

Các nhóm sinh viên đạt giải (cả giảng viên và sinh viên) bố trí tham dự phiên toàn thể của hội nghị NCKH SV năm học 2017-2018 tại Hội trường lớn vào 8h00 ngày 20/4/2018.

Dưới đây là danh sách các đề tài đạt giải:

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang