Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

Đăng vào 24-01-2015 16:55 PM

Đăng bởi : Khoa CNTT

Lượt xem : 16660

BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

Địa chỉ: Phòng 309 Nhà A9 - Trường Đại học Giao thông Vận tải
Điện thoại: (04) 37664680 

Trưởng Bộ môn: TS. Hoàng Văn Thông

 

Bộ môn được thành lập cùng với Khoa Công nghệ thông tin vào 11/2003, Trưởng Bộ môn từ ngày thành lập đến nay là PGS.TS Nguyễn Văn Long.  Hiện nay bộ môn Khoa học máy tính có 08 giảng viên, trong đó có 01 Phó Giáo sư - Tiến sĩ, 03 Tiến sĩ, 01 ThS. NCS. và 03 Thạc sĩ.

Bộ môn Khoa học máy tính đảm nhận việc giảng dạy các học phần cơ sở của ngành cho Ngành công nghệ thông tin bao gồm các học phần: Giải tích số, Lý thuyết thông tin và Entropy, Toán rời rạc, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Phân tích thiết kế thuật toán, Thuật toán và ứng dụng, An toàn và bảo mật thông tin, Lý thuyết trò chơi và ứng dụng và một số môn học là cơ sở cho sự phát triển của Công nghệ thông tin gồm: Chương trình dịch, Đặc tả phần mềm, Nguyên lý các ngôn ngữ lập trình, Đồ họa máy tính. Bên cạnh đó nhằm trang bị cho sinh viên một số kỹ năng cần thiết về Khoa học máy tính và công nghệ, Bộ môn đưa vào chương trình giảng dạy môn số môn chuyên sâu như: Mô phỏng và ứng dụng, Lập trình song song, Học máy, Công nghệ Oracle, Thực tập chuyên ngành, Chuyên đề khoa học máy tính, Thực tập Tốt nghiệp và Hướng dẫn Tốt nghiệp.

Bắt đầu từ năm học 2013-2014 được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Khoa Công nghệ Thông tin mở ngành đào tạo Công nghệ Thông tin trình độ thạc sĩ. Các giảng viên của Bộ môn Khoa học máy tính được phân công đảm nhiệm giảng dạy một số môn học trình độ cao học như: Nguyên lý các ngôn ngữ lập trình, Thiết kế và đánh giá thuật toán, An toàn thông tin, Hệ phân tán, Học máy, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Các hướng nghiên cứu của các giảng viên trong bộ môn bao gồm:

- Học máy và trí tuệ nhân tạo

- Khai phá dữ liệu

- Các mô hình tính toán song song, đặc tả phần mềm và lý thuyết mã hóa.

- Đồ họa máy tính và mô phỏng hiện thực ảo.

- Các mô hình tính toán rời rạc, tổ hợp trên đồ thị.

- Các mô hình xây dựng và phát triển phần mềm.

 

Danh sách giảng viên:

1. TS. Hoàng Văn Thông (Trưởng bộ môn - Trưởng Khoa CNTT)

2. ThS. Đỗ Văn Đức (Phó trưởng bộ môn)

3. PGS. TS. NGƯT. Nguyến Văn Long (Chủ tịch Hội đồng trường)

4. TS. Trần Văn Dũng

5. ThS. Phạm Xuân Tích

6. ThS-NCS Lương Thái Lê

7. ThS. Nguyễn Việt Hưng

8. TS. Phạm Đình Phong

 

Lương Bá Hợp
9.9105000000
lên đầu trang