Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Khung chương trình đào tạo cao học

Đăng vào 31-03-2015 07:53 AM

Đăng bởi :

Lượt xem : 3430

Khung chương trình đào tạo cao học
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC           
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN            
              MÃ SỐ: 60.48.02.01  
  CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ            
                       
TT TÊN HỌC PHẦN /
 MÔN HỌC
MÃ HỌC PHẦN SỐ TÍN CHỈ GIẢNG     THỰC   TỰ HỌC HỌC PHẦN TIÊN QUYẾT (Số TT học phần trước) KHỐI KIẾN THỨC
TRÊN LỚP     HÀNH  
LT TL   TH  
Lý thuyết Thảo luận Bài tập Thí nghiệm Thực hành
  HỌC KỲ 1                    
1 Triết học   3           90   CB
2 Các nguyên lý ngôn ngữ lập trình  KHM51 3 30 15 15     90   CS
3 An toàn thông tin KHM52 3 30 15 15     90   CM
4 Trí tuệ nhân tạo nâng cao MHT51 3 30 15 15     90   CS
5 Cơ sở dữ liệu nâng cao  MHT52 3 30 15 15     90   CS
6 Công nghệ phần mềm nâng cao CPM51 3 30 15 15     90   CM
  Cộng   18                
  HỌC KỲ 2                    
7 Tiếng Anh   2 15       30 60   CB
8 Thiết kế và đánh giá thuật toán KHM53 3 30 15 15     90   CS
9 Hệ thống phân tán MHT53 3 30 15 15     90   CS
10 Chọn 1 trong 2 học phần                    
1. Suy diễn tự động  MHT54 3 30 15 15     90   CS
2. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên KHM54 3 30 15 15     90   CS
  Chọn 3 trong 7 học phần                    
  1. Quản lý dự án phần mềm  CPM54 3 30 15 15     90   CM
11 2. Khai phá dữ liệu nâng cao MHT55 3 30 15 15     90   CM
12 3. Mạng máy tính nâng cao  MHT56 3 30 15 15     90   CM
13 4. Kiến trúc phần mềm CPM52 3 30 15 15     90   CM
  5. Xử lý ảnh nâng cao CPM53 3 30 15 15     90   CM
  6. Học máy nâng cao KHM55 3 30 15 15     90   CM
  7. Một số vấn đề hiện đại về Công nghệ thông tin CNT50 3 30 15 15     90   CM
  Cộng   20                
    HỌC KỲ 3                    
14 Luận văn tốt nghiệp CNT52 10         300 300   TN
  Cộng   10                
  Tổng cộng số tín chỉ   48                
Lương Bá Hợp
9.9105000000
lên đầu trang