Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

LỊCH HỌC KỲ PHỤ - ĐỢT 2 - Các học phần thuộc Bộ môn Mạng và các HTTT

Đăng vào 03-11-2015 17:13 PM

Đăng bởi : Khoa CNTT

Lượt xem : 1158

LỊCH HỌC KỲ PHỤ - ĐỢT 2 - Các học phần thuộc Bộ môn Mạng và các HTTT

BM mạng & các HTTT thông báo tới các GV, SV lịch học lại như sau:

 

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang