Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Lịch nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4, ngày quốc tế lao động 1/5

Đăng vào 21-04-2015 12:32 PM

Đăng bởi : Nguyễn Đức Dư

Lượt xem : 1444

Lịch nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4, ngày quốc tế lao động 1/5

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

 

 
   

 

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

 

 

 

Số: 179 /CV- HCTH                                                                                                             Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2015

V/v: Tổ chức nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương,

Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

 

 

Kính gửi:     - Lãnh đạo các đơn vị thuộc trường

                 -  Công đoàn, Hội cựu chiến binh, Đoàn TN Trường

 

Thực hiện Thông báo của Bộ Lao động- Thương binh- Xã hội về lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương( Ngày 10/3 âm lịch), ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2015;

          Nhà trường thông báo lịch nghỉ Lễ như sau:

-         Khối Giảng viên và Sinh viên: nghỉ từ ngày 28/4( Thứ Ba) đến hết ngày 03/5/2015 ( Chủ nhật).

-         Khối Cán bộ hành chính: Làm bù ngày thứ bảy (25/4/2015) để nghỉ từ ngày 28/4( Thứ Ba) đến hết ngày 03/5/2015 ( Chủ nhật). Ngày 27/4/2015 (thứ Hai) làm việc bình thường.

Nhà trường thông báo và yêu cầu CB,VC của Trường thực hiện lịch nghỉ theo đúng quy định.

 

                                                                                                                            Hiệu trưởng

                                                                                                                     PGS.TS Trần Đắc Sử

                                                                                                                           (đã ký)

 

Lương Bá Hợp
9.9105000000
lên đầu trang