Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Lịch thu và đánh giá đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2016-2017

Đăng vào 03-05-2017 07:54 AM

Đăng bởi : Nguyễn Đức Dư

Lượt xem : 1713

Lịch thu và đánh giá đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2016-2017


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc

 

Số:…./TB-K.CNTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

Về kế hoạch nộp và báo cáo học phần Đồ án tốt nghiệp (CNT04.10)

 

Kính gửi:  - Các sinh viên hệ chính quy Khóa 54 Ngành Công nghệ thông tin và các sinh viên khóa 52, 53 các chuyên ngành CNPM, KHMT, HTTT, Mạng MT & TT được giao Đồ án tốt nghiệp tháng 12/2016.

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhà trường năm học 2016-2017;

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 24/4/2017 của BCN Khoa với lãnh đạo các Bộ môn.

Khoa CNTT thông báo kế hoạch thu và đánh giá học phần Đồ án tốt nghiệp  (CNT04.10) cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin khóa 54 như sau:

STT

Công việc

Thời gian

Ghi chú

1

Nộp quyển báo cáo đồ án tốt nghiệp

8h-11h thứ 6 ngày 19/5/2017

- Mỗi sinh viên nộp 03 quyển chữ ký của GVHD theo mẫu quy định (01 quyển có kèm CD ghi chương trình (bài lab) + file quyển báo cáo *.doc hoặc *.docx).

- Nộp tại các bộ môn của GVHD

2

 

Làm việc với giảng viên đọc duyệt

 

Từ 23/5/2017 đến   27/5/2017

- Theo lịch cụ thể của GV đọc duyệt đồ án.

- Chuẩn bị demo chương trình (hoặc bài lab)

3

Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Từ 27/5/2017 đến 30/5/2017

- Sinh viên báo cáo tại các hội đồng theo thứ tự, địa điểm mà các BM thông báo.

- Các báo cáo tập trung trình bày các kết quả đã làm được. Demo chương trình. Trả lời các câu hỏi của hội đồng đánh giá.

 

            Bố cục quyển báo cáo đồ án thuộc các lĩnh vực chuyên môn đã được gửi trong tài liệu “Yêu cầu Đồ án tốt nghiệp” tháng 11/2016!

                                                                                                                                    TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

 

                                                                                                                                                TS Phạm Thanh Hà

 

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC NỘP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, THÁNG 5-2017

Quyển báo cáo đồ án là một sản phẩm của sinh viên nhằm trình bày, tổng kết các nội dung đã thực hiện được trong thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp (15 tuần).

  1. Thời gian nộp đồ án: 9h00-11h00 thứ 6 ngày 19/05/2017. (chỉ thu đúng thời gian trên)
  2. Mỗi sinh viên nộp: Mỗi sinh viên nộp cho Giáo viên hướng dẫn 01 quyển và nộp cho bộ môn 02 quyển trong đó có 1 quyển có đính kèm CD ghi chương trình (hoặc bài lab) + file quyển báo cáo *.doc hoặc *.docx .

Chú ý: Các quyển báo cáo đồ án đều phải có chữ ký ĐỒNG Ý của GVHD cho bảo vệ ở bìa trắng.

  1. Đồ án được viết tuân theo các quy tắc sau:

-         Độ dài báo cáo: không quá 60 trang (không kể phụ lục).

-         Báo cáo được biết bằng font chữ Times New Roman cỡ chữ 13pt. Căn lề trên (top): 2cm; dưới: 2cm; trái: 3,2 cm; phải: 2 cm. Dãn dòng: 1,3 cm. Đánh số trang ở phía dưới giữa dưới.

-         Hình thức và cấu trúc báo cáo:

Bìa

Cấu trúc báo cáo

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

 

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TÊN ĐỀ TÀI…..

Giảng viên hướng dẫn:

                                Sinh viên thực hiện:

                                Lớp:

               

 

 

 

 

Hà Nội, 5-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bìa cứng

Bìa trắng (bìa lót)

Mục lục

Danh mục hình ảnh, bảng biểu, từ viết tắt (nếu có)

Lời nói đầu

Chương 1:  TIÊU ĐỀ CHƯƠNG 1

         (tiêu đề chương viết chữ in hoa đậm)

1.1 Tiêu đề nội dung 1.1  (in đậm)

     1.1.1 Tiêu đề nội dung  (in nghiêng)

     ……….

1.2........

Chương 2: TIÊU ĐỀ CHƯƠNG 2

2.1

    2.1.1

….............

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Phụ lục (nếu có)

Ghi chú: sinh viên không bắt buộc  đóng bìa mạ vàng, chỉ cần bìa cứng bóng kính.

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang