Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

NCKH SV 2015

Đăng vào 24-03-2015 19:25 PM

Đăng bởi :

Lượt xem : 3523

NCKH SV 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

ĐƠN VỊ: KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN NĂM 2014-2015

TT

TÊN ĐỀ TÀI

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU;

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

SINH VIÊN THỰC HIỆN

LỚP

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

1

Tìm hiểu về phân lớp và ứng dụng trong phân loại ebook tự động

Hiểu được kỹ thuật phân lớp (classification) và xây dựng được một ứng dụng thực tế là phân loại tài liệu điện tử.

Nội dung nghiên cứu:

-Tìm hiểu kỹ thuật và các thuật toán của phân lớp dữ liệu.

-Xây dựng ứng dụng thực tế.

Kết quả nghiên cứu:

-Báo cáo tóm tắt lý thuyết.

-Chương trình phần mềm ứng dụng phân loại ebook tự động.

1.Bùi Thị Thu Hà

2.Nguyễn Danh Sơn

3.Nguyễn Thế Vinh

CNPM53

CNPM53

CNPM53

TS. Đặng Thị Thu Hiền

2

Tìm hiểu về nhận dạng và ứng dụng nhận dạng vân tay và sinh trắc học

Hiểu được các kỹ thuật về nhận dạng, các thuật toán trong nhận dạng. Cách thức cài đặt xây dựng ứng dụng.

Nội dung nghiên cứu:

-Tìm hiểu kỹ thuật và các thuật toán của bài toán nhận dạng.

-Cài đặt thuật toán ứng dụng.

Kết quả nghiên cứu:

-Báo cáo tóm tắt lý thuyết.

-Chương trình phần mềm ứng dụng nhận dạng vân tay.

1.La Quý Nhất

2.Đặng Thị Kim Anh

3.Lê Thị Nhung

CNPM53

HTTT52

HTTT52

TS. Đặng Thị Thu Hiền

3

Tìm hiểu và xây dựng ứng dụng Flappy bird trên thiết bị di động sử dụng hệ điều hành android

Hiểu được công nghệ android.

Xây dựng một ứng dụng minh hoa trên nền android

Nội dung nghiên cứu:

-Tìm hiểu và xây dựng ứng dụng trên nền android

Kết quả nghiên cứu:

-Chương trinh demo Flappy bird trên nền android

1.Nguyễn Thị Hà

2.Trần Văn Đại

HTTT52

CNPM52

Th.S Bùi Ngọc Dũng

4

Xây dựng chương trình quản lý tài chính cá nhân trên điện thoại di động

Sinh viên làm việc được với hệ điều hành Android, ngôn ngữ lập trình Java, hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Từ đó xây dựng được phần mềm quản lý tài chính cá nhân trên điện thoại di động

Nội dung nghiên cứu:

-Phân tích bài toán quản lý tài chính cá nhân trên điện thoại di động

-Tìm hiểu hệ điều hành Android

-Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Java

-Tìm hiểu hệ quản trị SQL Server

Kết quả nghiên cứu:

-Chương trình quản lý tài chính cá nhân trên điện thoại

1.Hoàng Nhật Quang

2.Trần Hồng Quân

3.Vũ Hồng Thái

CNTT3-54

CNTT3-54

CNTT3-54

Th.S Tiêu Thị Ngọc Dung

5

Tìm hiểu các kỹ thuật giấu tin trong ảnh

Sinh viên tìm hiểu những kiến thức tổng quan và một số thuật toán về giấu tin trong ảnh, cách biểu diễn một ảnh khi được số hóa. Từ đó xây dựng được chương trình giấu tin trong ảnh dựa trên một trong những thuật toán đã tìm hiểu

Nội dung nghiên cứu:

-Tìm hiểu những kiến thức tổng quan về giấu tin trong ảnh

-Tìm hiều các thuật toán giấu tin trong ảnh

-Xây dựng chương trình giấu thông tin trong ảnh bằng ngôn ngữ lập trình C++

Kết quả nghiên cứu:

-Chương trình giấu tin và các nhận xét, đánh giá

1.Nguyễn Văn Cường

2.Trịnh Quốc Hùng

3.Vũ Văn Hưng

CNTT2-54

CNTT2-54

CNTT2-54

Th.S Tiêu Thị Ngọc Dung

6

Phát triển ứng dụng điện thoại đa nền tảng bằng Framework PhoneGap

Phát triển ứng dụng cho  iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, webOS, Bada, Symbian cùng lúc, viết một lần, biên dịch qua cloud vàchạy khắp trên các hệ điều hành di động , nhà phát triển dùng HTML, CSS và JavaScript cho ứng dụng của mình.

Nội dung nghiên cứu:

-Tìm hiểu về phát triển ứng dụng trên nền thiết bị di động

-Tìm hiểu Framework PhoneGap để xây dựng ứng dụng chạy trên nhiều hệ điều hành

-Tìm hiểu về GIS (Hệ thống thông  tin địa lý)

Kết quả nghiên cứu:

-Xây dựng ứng dụng cho cả iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, webOS, Bada, Symbian cùng lúc, viết một lần, biên dịch qua cloud và chạy trên nhiều nền tảng smartphone khác nhau.

1.Lương Bá Hợp

2.Bùi Thị Xuyên

HTTT52

HTTT52

Ths. Trần Vũ Hiếu

7

Lập trình game trên Windows Phone

Sử dụng ngôn ngữ C# , lập trình với các layout và control trong Windows Phones

Nội dung nghiên cứu:

-Tìm hiểu cấu trúc điều khiển, thiết kế giao diện game với  Expression Blend

-Xây dựng game tìm hai hình giống nhau chạy trên máy ảo SDK Windows Phones 8.1

Kết quả nghiên cứu:

-Xây dựng demo game trên Windows Phone

1.Nguyễn Đăng Thức

2.Nguyễn Đăng Nam

3.An Văn Tùng

HTTT53

HTTT53

MMT-TT53

CN. Nguyễn Thị Hồng Hoa

8

Phát triển ứng dụng star war trên nền android

Nắm được nguyên lý phát triển một ứng dụng trên nền Android

Phát triển kỹ năng lập trình với công nghệ Android

Xây dựng được thành công ứng dụng chạy được trên nền Android

Nội dung nghiên cứu:

-Nghiên cứu công nghệ lập trình Java và hệ quản trị SQLite trên nền Android

-Nghiên cứu, phát triển các kịch bản đồ họa sử dụng flash

-Thử nghiệm phát triển ứng dụng trên Emulator mô phỏng Android

Kết quả nghiên cứu:

-Phân tích, thiết kế, xây dựng ứng dụng game star war  chạy trên nền Android

1.Nguyễn Thế Linh

2.Vũ Văn Long

3.Ngọ Thị Bình

4.Lưu Tiến Nam

CNPM53

CNPM53

CNPM53

CNPM53

Th.S Đỗ Thanh Thủy

9

Phát triển ứng dụng đuổi hình bắt chữ trên nền windows phone

Nắm được nguyên lý phát triển một ứng dụng trên nền Windows phone

Phát triển kỹ năng lập trình với công nghệ Windows phone

Xây dựng được thành công ứng dụng chạy được trên nền Windows phone

Nội dung nghiên cứu:

-Nghiên cứu công nghệ lập trình Java và hệ quản trị SQLite trên nền Windows phone

-Nghiên cứu, phát triển các kịch bản đồ họa sử dụng flash

-Thử nghiệm phát triển ứng dụng trên Emulator mô phỏng Windows phone

Kết quả nghiên cứu:

-Phân tích, thiết kế, xây dựng ứng dụng game đuổi hình bắt chữ chạy trên nền Windows phone

1.Lê Thị Hường

2.Phạm Thị Tâm

3.Đào Thị Huệ Lê

HTTT53

HTTT53

HTTT53

Th.S Đỗ Thanh Thủy

10

Tìm hiểu về điện toán đám mây và ứng dụng xây dựng văn phòng trên mây

Tìm hiểu về khái niệm và các khía cạnh kỹ thuật của điện toán đám mây

Nội dung nghiên cứu:

-Tìm hiểu về công nghệ điện toán đám mây, từ đó xây dựng một ứng dụng trên công nghệ này

Kết quả nghiên cứu:

-Xây dựng ứng dụng văn phòng trên nền điện toán đám mây

1.Phạm Thị Lan Anh 

2.Đoàn Như Chung 

3.Vũ Hữu Chiến 

4.Đậu Tùng Linh

 

MMT-TT52

CNPM53

ThS Nguyễn Thanh Toàn

11

Lập trình ứng dụng trên Android và xây dựng một số tiện ích cá nhân

Tìm hiểu về kỹ thuật lập trình trên Android để có thể  xây dựng được các ứng dụng cho di động

Nội dung nghiên cứu:

-Nắm được kỹ thuật lập trình Android phục vụ cho học tập và nghề nghiệp sau này.

Kết quả nghiên cứu:

-Xây dựng được một số tiên ích cá nhân trên nền Android như tiện ích quản lý lịch công tác, danh bạ điện thoại

1.Ngô Bá Thế

2.Nguyễn Đức Luân

3.Mai Thị Trang

4.Phạm Quốc Triệu

MMT-TT53

 

ThS Nguyễn Thanh Toàn

12

Thủy vân hiện trong bảo vệ bản quyền

Ứng dụng thủy vân hiện trong bảo vệ bản quyền

Nội dung nghiên cứu:

- Nghiên cứu về lý thuyết thủy vân

- Nghiên cứu về những ứng dụng thủy vân hiện trong bảo vệ bản quyền

Kết quả nghiên cứu:

-Xây dựng phần mềm thủy vân bảo vệ bản quyền ảnh

1.Bùi Thị Hạnh

MSV :1120593

 

 

HTTT52

 

Th.S Nguyễn Kim Sao

 

13

Tìm hiểu một sỗ kỹ thuật tính toán xấp xỉ và xây dựng chương trình ứng dụng

Nghiên cứu một số kỹ thuật tính toán giải bài toán xấp xỉ như giải gần đúng phương trình phi tuyến, giải gần đúng phương trình vi phân…

Nội dung nghiên cứu:

-Nghiên cứu các kỹ thuật giải gần đúng phương trình phi tuyến như phương pháp dây cung, chia đôi..

-Nghiên cứu các kỹ thuật giải gần đúng phương trình vi phân ..

Kết quả nghiên cứu:

-Xây dựng được các chương trình tính toán xấp xỉ như nội dung nghiên cứu đề cập

1.Nguyễn Thị Dạ Hương

2.Trịnh Thị Vui

3.Lê Thị Thanh Tâm

4.Lê Thị Thủy

CNPM53

TS Phạm Thanh Hà

14

Xây dựng ứng dụng game EvadeBall trên android.

- Hiểu được lập trình Java trên môi trường android

- Nâng cao kỹ năng phát triển phần mềm (phân tích, thiết kế, lập trình) trên môi trường android

Nội dung nghiên cứu:

- Nghiên cứu lập trình Java trên android

- Tìm hiểu cách phát triển phần mềm ứng dụng trên di động.

- Nghiên cứu công cụ OPENGL ES.

- Nghiên cứu và Sử dụng các bộ thư viện được cung cấp sẵn.

Kết quả nghiên cứu:

-Xây dựng hoàn chỉnh  game EvadeBall trên android.

1.Bùi Duy Hiếu

2.Nguyễn Việt Anh (1100449)

CNPM52

ThS Nguyễn Đức Dư

15

Xây dựng ứng dụng cung cấp thông tin về sức khỏe sinh sản trên điện thoại di động

Xây dựng một ứng dụng trên nền tảng Android để cung cấp thông tin về sức khỏe và các kỹ năng trước, trong và sau khi mang thai

Nội dung nghiên cứu:

- Tìm hiểu về phát triển ứng dụng cho điện thoại di động trên nền Android.

- Nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản.

- Thiết kế và xây dựng một ứng dụng.

Kết quả nghiên cứu:

- Một ứng dụng tra cứu, tìm kiếm các thông tin liên quan đến sức khỏe bà mẹ mang thai.

1.Đỗ Mạnh Đạt

CNTT1-54

TS. Nguyễn Hiếu Cường

16

Nghiên cứu một số phương pháp bền vững  phát hiện các dấu hiệu giả mạo trên ảnh số

Nghiên cứu một số thuật toán phát hiện ảnh giả mạo dạng cắt-dán và xây dựng dựng các chương trình ứng dụng

Nội dung nghiên cứu:

- Nghiên cứu một số thuật toán phát hiện ảnh giả mạo cắt-dán

- Đề xuất các giải pháp nâng cao tính bền vững của các thuật toán

- Viết chương trình cài đặt một thuật toán bằng Matlab

Kết quả nghiên cứu:

- Báo cáo trình bày về vấn đề phát hiện ảnh giả mạo và các thuật toán phát hiện ảnh giả.

- Một chương trình ứng dụng, có khả năng phát hiện các dấu hiệu giả mạo dạng cắt-dán trên ảnh

1.Lê Thị Hiền

2.Nguyễn Thị Lệ

3.Đào Thị Thắm

CNTT1-54

TS. Nguyễn Hiếu Cường

17

Nghiên cứu thủy vân ảnh số dựa trên khai triển SVD

 Tìm hiểu về thủy vân số nói chung và thủy vân dựa trên khai triển SVD nói riêng. Từ đó xây dựng ứng dụng thủy vân số để bảo vệ bản quyền tác giả.

Nội dung nghiên cứu:

- Tìm hiểu định dạng ảnh bmp.

- Tìm hiểu khái niệm về dấu tin, thủy vân ảnh số và ứng dụng.

- Nghiên cứu khai triển SVD và ứng dụng trong thủy vân ảnh số

Kết quả nghiên cứu:

-Phần mềm thủy vân ảnh số để bảo vệ bản quyền tác giả.

1.Trần Duy Trưởng

2.Vũ Văn Thiều

3.Tạ Thị Ngọc Oanh

4.Nguyễn Thị Thu Hoài

5.Nguyễn Minh Hiển

CNTT3-54

Ths. Cao Thị Luyên

18

Xây dựng ứng dụng tra cứu thông tin chung trường Đại học Giao thông vận tải trên Smartphone.

- Tìm hiểu về lập trình trên điện thoại di động với hệ điều hành Andoid.

 

- Tìm hiểu về cách xác định vị trí hiện thời thông qua thư viện Google ứng dụng trong xác định đường đi.

Nội dung nghiên cứu:

- Giả lập bản đồ trường Giao thông vận tải.

- Hỗ trợ xác định vị trí và tìm kiếm vị trí các phòng ban, khoa trên bản đồ của trường Giao thông vận tải. Hỗ trợ cung cấp các thông tin mà sinh viên cần tìm.

Kết quả nghiên cứu:

- Ứng dụng phần mềm chạy trên hệ điều hành Android và báo cáo.

1.Đàm Văn Hảo

2.Nguyễn Văn Lâm

3.Nguyễn Thị Oanh

4.Nguyễn Thị Lệ

 

CNPM53

CNPM53

CNPM53

KHMT53

TS Nguyễn Trọng Phúc

19

Xây dựng game “Ai là triệu phú” trên Android

- Tìm hiểu về lập trình trên điện thoại di động với hệ điều hành Andoid.

 

Nội dung nghiên cứu:

- Tìm hiểu về phát triển ứng dụng cho điện thoại di động trên nền Android.

- Nghiên cứu flash và các kỹ thuật liên quan

- Nghiên cứu các trò chơi tương tự để áp dụng và cải tiến

Kết quả nghiên cứu:

- Xây dựng ứng dụng phần mềm trò chơi “Ai là triệu phú” chạy trên hệ điều hành Android và báo cáo.

1.Nguyễn Thanh Thảo

2.Vương Thị Loan

CNPM52

ThS Lưu Xuân Duẩn

20

Xây dựng ứng dụng bản đồ số có chia sẻ vị trí của người dùng trên Android

- Tìm hiểu về lập trình trên điện thoại di động với hệ điều hành Andoid.

- Tìm hiểu về bản đồ số

Nội dung nghiên cứu:

- Tìm hiểu về phát triển ứng dụng cho điện thoại di động trên nền Android.

- Tìm  hiểu về bản đồ số

Kết quả nghiên cứu:

-Xây dựng thành công ứng dụng bản đồ số trên Android chia sẻ thông tin.

1.Nguyễn Anh Vũ

2.Đào Thị Thủy

CNPM52

ThS Lưu Xuân Duẩn

21

OpenCV và ứng dụng để xác định đường đi của đối tượng trong file video.

Tìm hiểu về OpenCV và xây dựng ứng dụng xử lý video bằng OpenCV

Nội dung nghiên cứu:

-Ngôn ngữ lập trình OpenCV.

-Các thao tác mở file, đọc file video trong OpenCV.

-Thực hiện các thao tác tua nhanh tiến và lùi file video.

-Chọn đối tượng trong file video được mở.

-Lưu các vết dữ liệu và biểu diễn trên đồ họa.

Kết quả nghiên cứu:

-Xây dựng ứng dụng bằng OpenCV để xác định đường đi của đối tượng trong file video.

1.Đinh Công Hiệu

2.Ngô Văn Sơn

KHMT-53

ThS. Đỗ Văn Đức

22

Tìm hiểu một phương thức thanh toán trực tuyến an toàn rút gọn

Xem xét một mô hình thanh toán trực tuyến khả thi và an toàn trong điều kiện hạn chế như có ngân hàng chung của người mua và người bán với vai trò trung tâm xác thực

Nội dung nghiên cứu:

-Tìm hiểu các khía cạnh an ninh trong mô hình giao dịch thanh toán rút gọn.

Kết quả nghiên cứu:

-Cài đặt một số công cụ hỗ trợ việc xây dựng module giao dịch mua bán.

1.Nguyễn Thanh Trà

2.Nguyễn Thị Phượng

3.Nguyễn Thị Thu Trang

4.Vũ Thị Hảo

5.Phạm Thị Vân Anh.

 

KHMT53

TS Trần Văn Dũng

23

Xây dựng ứng dụng sổ tay sinh viên đại học giao thông trên thiết bị di động

 

- Hiểu và sử dụng thành thạo lập trình trên Androi và xây dựng được ứng dụng Sổ tay sinh viên ĐH Giao thông Vận tải nhằm cung cấp cho sinh viên những thông tin cập nhật về kết quả học tập và chính sách mới của trường thông qua thiết bị di động.

Nội dung nghiên cứu:

- Nghiên cứu về lập trình Android trên các thiết bị smart phone, máy tính bảng.

- Xác định yêu cầu về chức năng của ứng dụng Sổ tay sinh viên ĐH Giao thông Vận tải

- Lập trình hoàn thiện ứng dụng

Kết quả nghiên cứu:

- Bản tóm tắt công nghệ và kỹ thuật lập trình Android, phân tích yêu cầu ứng dụng Sổ tay sinh viên ĐH Giao thông vận tải

- Phần mềm Sổ tay sinh viên ĐH Giao thông Vận tải hoàn thiện có thể triển khai trên thực tế

1.Ngô Hải Đoàn

2.Trịnh Đức Thịnh

3.Lương Văn Vĩnh

 

 

 

CNTT3-54

ThS. Hoàng Văn Thông

24

Nghiên cứu một số thuật toán nén dữ liệu

Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu tìm hiểu một số thuật toán nén dữ liệu, hiểu được cơ chế làm việc theo từng bit với các thao tác trên tệp tin, vận dụng các kỹ thuật lập trình để cài đặt các thuật toán

Nội dung nghiên cứu:

-Nghiên cứu thuật toán nén Shannon Fano

-Nghiên cứu thuật toán nén dữ liệu Huffman

-Nghiên cứu thuật toán nén dữ liệu Fibonacci

Kết quả nghiên cứu:

-Phần mềm nén dữ liệu dựa trên các thuật toán đã đề cập

1.Lê Duy Huy

2.Trịnh Thị Duyên

3.Trần Trung Kiên

CNTT2-54

ThS. Phạm Xuân Tích

25

Phân tích thiết kế xây dựng game Sodoku

Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu thuật toán giải game và xây dựng game Sodoku

Nội dung nghiên cứu:

-Nghiên cứu thuật toán giải game Sodoku

-Phân tích thiết kế thuật toán tạo game

-Lập trình game Sodoku

Kết quả nghiên cứu:

-Phần mềm game Sodoku

1.Bùi Minh Đức

2.Phan Hoài Sơn

CNTT2-54

ThS. Phạm Xuân Tích

26

Tìm hiểu lý thuyết suy diễn tự động ứng dụng cài đặt bài toán suy diễn tiến và suy diễn lùi

Tìm hiểu được lý thuyết suy diễn tự động

Cài đặt bài toán suy diễn tiến và suy diễn lùi

Nội dung nghiên cứu:

-Ngôn ngữ lập trình Visual Basic

-Lý thuyết suy diễn tự động

Kết quả nghiên cứu:

-Cài đặt được bài toán suy diễn

1.Nguyễn Đình Long

2.Mai Thị Ngọc Thương

3.Hoàng Tài

CNTT1-54

KS. Lê Hoàng Nam

27

Xây dựng Hệ tư vấn phim (movie) sử dụng phương pháp lọc cộng tác.

Sử dụng thuật toán lọc cộng tác xây dựng một trang web thực hiện việc tư vấn phim cho người dùng.

Nội dung nghiên cứu:

- Hệ tư vấn và các hướng tiếp cận

- Phương pháp lọc cộng tác

Kết quả nghiên cứu:

-Trang web tư vấn phim

 

1.Vũ Minh Phúc

2.Nguyễn Thị Thanh Tâm

3.Phạm Thị Thảo

4.Nguyễn Văn Nam

CNTT2-54

Th.S Lương Thái Lê

 

Lương Bá Hợp
9.9105000000
lên đầu trang