Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp K55 đợt 2 - tháng 9/2018

Đăng vào 15-09-2018 05:14 AM

Đăng bởi : Nguyễn Quốc Tuấn

Lượt xem : 1271

Phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp K55 đợt 2 - tháng 9/2018

Kính gửi : -  Các bạn sinh viên khóa 55, 54 hệ chính quy ngành CNTT đã đăng ký học phần Đồ án tốt nghiệp đợt tháng 9/2018.

Căn cứ kế hoạch đào tạo của Nhà trường năm học 2018-2019; Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 10/09/2018 của Hội nghị cán bộ chủ chốt Khoa CNTT.

Khoa CNTT thông báo kế hoạch và nội dung thực hiện học phần Đồ án tốt nghiệp  (CNT04.10) dành cho sinh viên khóa 55, 54 hệ chính quy ngành Công nghệ thông tin đăng ký vào đợt tháng 9/2018 trong file đính kèm.

Gồm có: 

- Kế hoạch triển khai học phần Đồ án tốt nghiệp (CNT04.10) học kỳ I năm học 2018-2019

- Danh sách phân công GVHD

- Mẫu đề cương ĐATN

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang