Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Thông báo: Giới thiệu gương mặt Sinh viên tiêu biểu đăng báo Tết 2018

Đăng vào 10-11-2017 07:42 AM

Đăng bởi : Nguyễn Việt Hưng

Lượt xem : 816

Thông báo: Giới thiệu gương mặt Sinh viên tiêu biểu đăng báo Tết 2018

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

BAN CHẤP HÀNH TRƯỜNG ĐH GTVT

***

Số: 11-CV/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

Giới thiệu gương mặt Sinh viên tiêu biểu

đăng báo Tết 2018

Kính gửi:    Các Liên chi đoàn trực thuộc;

                   BTK Hội sinh viên trường;

                   CLB Sinh viên tình nguyện.

 

Căn cứ nhiệm vụ Nhà trường giao cho Đoàn thanh niên tuyển chọn và giới thiệu một số gương mặt “Sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2017” để đăng trên báo Tết 2018.

Để tuyển chọn và giới thiệu được những gương mặt sinh viên xuất sắc tiêu biểu trên các mặt hoạt động, thông qua đó sẽ truyền thông và tạo sức lan tỏa về gương sáng sinh viên giao thông trong đoàn viên, sinh viên Nhà trường. Ban thường vụ Đoàn trường đề nghị các Liên chi đoàn, CLB Sinh viên Tình nguyện và Ban thư ký Hội sinh viên Trường truyền thông và chọn cử sinh viên xuất sắc tiêu biểu để đăng báo Tết 2018, cụ thể như sau:

* Số lượng:                                                                            

- Mỗi Liên chi đoàn giới thiệu: từ 01-02 Gương mặt Sinh viên;

- Hội sinh viên giới thiệu: từ 01-02 Gương mặt Sinh viên;

- CLB SVTN giới thiệu: từ 01 - 02 Gương mặt Sinh viên;

- Các CLB, Tổ, Đội, Nhóm giới thiệu: 01 Gương mặt Sinh viên.

* Tiêu chuẩn: (Có bản khai thành tích kèm theo)

- Là sinh viên trường đại học GTVT tiêu biểu trong Học tập; NCKH; Hoạt động Đoàn - Hội; Khởi nghiệp hoặc có thành tích đặc biệt đã được các cấp biểu dương khen thưởng.

* Hồ sơ bao gồm:

- Lý lịch trích ngang theo mẫu có xác nhận của Liên chi đoàn hoặc BTK Hội sinh viên trường.

- Bản chụp các minh chứng.

 

Ban thường vụ Đoàn trường đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và gửi danh sách sinh viên tiêu biểu về văn phòng Đoàn trường P404A9 và qua email: nvkhoi@utc.edu.vnanhminhuct@gmail.com trước 14h ngày 12/11/2017.

 

 

 

 

 

 
 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Khởi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CÁC BIỂU MẪU TRONG FILE ĐÍNH KÈM.

 

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang