Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội
  • Trang chủ
  • Tin trong khoa
  • THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH Triển khai môn học Thực tập tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp ...

THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH Triển khai môn học Thực tập tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp Lớp Liên thông Công nghệ thông tin K19

Đăng vào 31-08-2017 07:24 AM

Đăng bởi : Nguyễn Việt Hưng

Lượt xem : 567

THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH Triển khai môn học Thực tập tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp Lớp Liên thông Công nghệ thông tin K19

KẾ HOẠCH

Triển khai môn học Thực tập tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp Lớp Liên thông Công nghệ thông tin K19

 

Lương Bá Hợp
9.9105000000
lên đầu trang