Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

THÔNG BÁO: LỊCH THI TEST SƠ LOẠI ĐẦU VÀO KHÓA HỌC

Đăng vào 13-02-2017 15:25 PM

Đăng bởi : Nguyễn Việt Hưng

Lượt xem : 1647

THÔNG BÁO: LỊCH THI TEST SƠ LOẠI ĐẦU VÀO KHÓA HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                                                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                                                                                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2017

THÔNG BÁO

LỊCH THI TEST SƠ LOẠI ĐẦU VÀO KHÓA HỌC "ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN"

1. Các sinh viên chưa đăng ký tham gia khóa học thì khẩn trương đăng ký theo link:  Đăng ký online tại: https://goo.gl/forms/9pBGFnAM4ahYYpOa2

2.Thời gian thi test: 8h00 ngày 25/2/2017

Địa điểm: Phòng 502A4 - Đại học GTVT

Sẽ sử dụng laptop cá nhân hoặc máy tính của phòng lab để làm bài trực tuyến.

 

 

 

NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC

1-    Đối tượng tham gia lớp học

Sinh viên năm thứ 2, năm thứ 3, năm thứ 4 (K54, K55, K56) của ngành Công nghệ thông tin thuộc Khoa Công nghệ thông tin; và các ngành thuộc Khoa Điện – Điện tử, SV các chuyên ngành khác trong trường nếu có khả năng và nhu cầu.

Năm 2017 sẽ mở 03 lớp mỗi lớp từ 25 đến 30 sinh viên, trong đó 02 lớp được tổ chức từ 25/2/2017 – 01/7/2017 và 01 lớp sẽ được tổ chức vào tháng 7,8,9/2017 (thông báo kế hoạch chi tiết sau);

2-    Kinh phí

Toàn bộ kinh phí khóa học do Samsung tài trợ. Sinh viên tham gia khóa học này với học phí 0đ.

3-    Nội dung giảng dạy

-        Lớp 1: Toàn bộ nội dung theo đề cương.

-        Lớp 2: Nội dung phần Basic Topics, có bổ sung kiến thức phần Ngôn ngữ lập trình.

 

Việc giảng dạy và đánh giá quá trình do các GV khoa CNTT – Trường ĐHGTVT đảm nhận.

SVMC thực hiện việc giám sát và đánh giá kết thúc khóa học.

 

4-    Thời gian, địa điểm

-        Lớp 1: Sáng thứ 7 hàng tuần từ ngày  25/2/2017 đến  01/07/2017 (nghỉ thi học kỳ 3 tuần từ 24/4/2017 đến 6/5/2017)

-        Lớp 2: Chiều thứ 7 hàng tuần từ ngày  25/2/2017 đến 01/07/2017 (nghỉ thi học kỳ 3 tuần từ 24/4/2017 đến 6/5/2017)

Địa điểm: phòng 401 nhà A4 Trường Đại học Giao thông Vận tải  (Samsung Lab)

 

5-    Trách nhiệm của sinh viên khi tham gia khóa học

 

- Sinh viên phải cam kết tham dự đầy đủ và hoàn thành đầy đủ các bài tập của khóa học.

- Sinh viên thực hiện nghiêm túc nội quy của lớp học, của phòng máy tính.

- Sinh viên sẽ bị kỷ luật như hạ bậc điểm rèn luyện, yêu cầu bồi hoàn kinh phí… nếu không hoàn thành khóa học mà không có lý do chính đáng.

- Sinh viên tự ý nghỉ học không có lý do sẽ có hình thức kỷ luật. 

>>>Gameloft tuyển dụng lập trình viên

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang