Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC “ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN NĂM 2017” PHỐI HỢP VỚI SAMSUNG

Đăng vào 25-08-2017 09:23 AM

Đăng bởi : Nguyễn Việt Hưng

Lượt xem : 1338

THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC “ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN NĂM 2017” PHỐI HỢP VỚI SAMSUNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC LỚP HỌC “ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN NĂM 2017” PHỐI HỢP VỚI SAMSUNG

Căn cứ nội dung thỏa thuận hợp tác ngày 7/10/2016 giữa Samsung và Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Căn cứ kết luận nội dung buổi làm việc ngày 2/8/2016 giữa SVMC với Khoa CNTT – Trường ĐH GTVT, Khoa Điện – Điện tử, Trường  ĐHGTVT.

Khoa CNTT, Khoa Điện – Điện tử phối hợp với SVMC tiếp tục mở khóa học “Ứng dụng thuật toán” với kế hoạch cụ thể như sau:

1-    Đối tượng tham gia lớp học

Sinh viên năm thứ 2, năm thứ 3, năm thứ 4 (K55, K56, K57) của ngành Công nghệ thông tin thuộc Khoa Công nghệ thông tin; và các ngành thuộc Khoa Điện – Điện tử, SV các chuyên ngành khác trong trường nếu có khả năng và nhu cầu.

2-    Kinh phí

Toàn bộ kinh phí khóa học do Samsung tài trợ. Sinh viên tham gia khóa học này với học phí 0đ.

3-    Nội dung giảng dạy

-        Lớp 1: Toàn bộ nội dung theo đề cương của Samsung.

-        Lớp 2: Nội dung phần Basic Topics theo đề cương của Samsung kết hợp với bài giảng Phân Tích Thiết Kế Thuật Toán của Khoa CNTT.

 

Việc giảng dạy và đánh giá quá trình do các GV khoa CNTT – Trường ĐHGTVT đảm nhận.

SVMC thực hiện việc giám sát và đánh giá kết thúc khóa học.

 

4-    Thời gian, địa điểm

-        Lớp 1: Sáng thứ 7 hàng tuần từ ngày  09/09/2017 đến  16/12/2017

-        Lớp 2: Chiều thứ 7 hàng tuần từ ngày  09/09/2017 đến 16/12/2017

 

Địa điểm: phòng Samsung Lab - 401 nhà A4 Trường Đại học Giao thông Vận tải .

 

5-    Trách nhiệm của sinh viên khi tham gia khóa học

 

- Sinh viên phải cam kết tham dự đầy đủ và hoàn thành đầy đủ các bài tập của khóa học.

- Sinh viên thực hiện nghiêm túc nội quy của lớp học, của phòng máy tính.

- Sinh viên sẽ bị kỷ luật như hạ bậc điểm rèn luyện, yêu cầu bồi hoàn kinh phí… nếu không hoàn thành khóa học mà không có lý do chính đáng.

- Sinh viên tự ý nghỉ học không có lý do sẽ có hình thức kỷ luật.

 

6-    Đăng ký tham dự và kế hoạch

Sinh viên có nhu cầu đăng ký tham gia khóa học,  theo 2 hình thức sau:

-        Đăng ký online tại: https://goo.gl/forms/Bb7rii7q6jFHK8cu2

-        Đăng ký thông tin theo mẫu đính kèm gửi về địa chỉ mail:  khoacntt.utc@gmail.com     

Thời hạn đăng ký chậm nhất 5/9/2017.

Sau khi sơ loại danh sách, Khoa sẽ thông báo kế hoạch kiểm tra đầu vào khóa học.

 

Mọi thắc mắc liên quan đến khóa học sinh viên liên hệ:

1- Thầy Nguyễn Đức Dư – 0912.363.245 – khoacntt@utc.edu.vn

2- Thầy Nguyễn Văn Nghĩa – 0903.229.702

3- Thầy Nguyễn Việt Hưng – 0868.004.008 – hungnv@utc.edu.vn

4- Thầy Vũ Ngọc Quý – 0168.578.1404

 

P.TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

 

        NGUYỄN ĐỨC DƯ


 

Lương Bá Hợp
9.9105000000
lên đầu trang