Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Thông báo: Phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp K54 đợt 2 - tháng 9 năm 2017

Đăng vào 22-09-2017 07:59 AM

Đăng bởi : Nguyễn Việt Hưng

Lượt xem : 1033

Thông báo: Phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp K54 đợt 2 - tháng 9 năm 2017

Phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp K54 đợt 2 - tháng 9 năm 2017


Kính gửi: - Các sinh viên Khóa 54 hệ Chính quy ngành CNTT đã đăng ký thực hiện học phần Đồ án tốt nghiệp đợt tháng 7/2017.

Căn cứ chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin áp dụng cho khóa 54 hệ chính quy;
Căn cứ kế hoạch đào tạo của Nhà trường năm học 2017-2018; Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 21/8/2017 của Hội nghị cán bộ chủ chốt Khoa CNTT.
Khoa CNTT thông báo kế hoạch và nội dung thực hiện học phần Đồ án tốt nghiệp (CNT04.10) dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin khóa 54 hệ chính quy đã đăng
ký trên qldt.utc.edu.vn đợt tháng 7/2017 như trong file đính kèm.

Gồm có: 

- KẾ HOẠCHtriển khai học phần Đồ án tốt nghiệp (CNT04.10) học kỳ I năm học 2017-2018

- Danh sách phân công GVHD

- Mẫu đề cương ĐATN

 

 

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang