Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Thông báo phân giảng viên phản biện đồ án các khóa K58 trở về trước

Đăng vào 30-07-2021 07:24 AM

Đăng bởi : Hoàng Văn Thông

Lượt xem : 1627

Thông báo phân giảng viên phản biện đồ án các khóa K58 trở về trước

Theo kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp của Khoa CNTT cho các khóa K58 trở về trước. Khoa CNTT thông báo tới các em sinh viên danh sách phân công giảng viên phản biện đồ án trong file đính kèm. Các em liên hệ với giảng viên trước ngày 01/08/2021 để biết thời gian phản biện. Hình thức phản biện online theo yêu cầu của giảng viên phản biện. 

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang