Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Thông báo thu đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ phần mềm

Đăng vào 22-04-2015 08:32 AM

Đăng bởi : Nguyễn Đức Dư

Lượt xem : 1757

Thông báo thu đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ phần mềm

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2015

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2014-2015

Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo tới các thầy cô và các sinh viên chuyên ngành Công nghệ phần mềm kế hoạch thu đồ án năm học 2014-2015 như sau:

  1. Nộp quyển báo cáo đồ án
    1. Thời gian: 9h00 đến 10h00 thứ 2 ngày 4/5/2015

( Lưu ý: Bộ môn chỉ thu trong thời gian trên)

               2. Địa điểm: Bộ môn Công nghệ phần mềm, Phòng 310 A9

               3. Số lượng quyển: Mỗi sinh viên nộp cho Giáo viên hướng dẫn 01 quyển và nộp cho bộ môn CNPM: 02 quyển.

               4. Quy cách: xem trong bản quy định khi nộp đồ án (xem mục 5) 

      2. Báo cáo đồ án (bảo vệ)

         -  Người hướng dẫn viết nhận xét và cho điểm đồ án(theo mẫu) gửi về BM chậm nhất ngày 10/5/2015.

         -  Thời gian báo cáo đồ án: từ ngày 11 đến 26/5/2015.

             (lịch cụ thể thông báo trước ngày 6/05/2015)

         -  Hình thức báo cáo: sinh viên báo cáo nội dung đồ án bằng slides + demo chương trình trong khoảng thời gian 15 phút. (sinh viên cần chuẩn bị cản thận môi trường để demo phần mềm).

       4. Nộp chương trình

Sinh viên nộp cho lớp trưởng chương trình, file *.doc đồ án và slide.

Lớp trưởng có nhiệm vụ ghi toàn bộ chương trình, file *.doc, slide của các thành viên trong lớp vào DVD.

        5. Đồ án được viết tuân theo các quy tắc sau:

       -   Độ dài báo cáo: không quá 60 trang (không kể phụ lục).

       -   Báo cáo được biết bằng font chữ Times New Roman cỡ chữ 13pt hoặc tương đương. Căn lề trên: 2cm; dưới: 2cm; trái: 3,2 cm; phải: 2 cm. Dãn dòng: 1,3 cm.

       -  Hình thức và cấu trúc báo cáo:

Lương Bá Hợp
9.9105000000
lên đầu trang