Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP HỌC “ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN” PHỐI HỢP VỚI SAMSUNG

Đăng vào 08-08-2016 10:02 AM

Đăng bởi : Nguyễn Việt Hưng

Lượt xem : 2391

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP HỌC “ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN” PHỐI HỢP VỚI SAMSUNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2016

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC LỚP HỌC “ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN” PHỐI HỢP VỚI SAMSUNG

 

Căn cứ nội dung thỏa thuận hợp tác giữa Samsung và Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Căn cứ kết luận nội dung buổi làm việc ngày 2/8/2016 giữa SVMC với Khoa CNTT – Trường ĐH GTVT, Khoa Điện – Điện tử, Trường ĐHGTVT.

Khoa CNTT, Khoa Điện – Điện tử phối hợp với SVMC thông báo kế hoạch lớp học “Ứng dụng thuật toán” như sau:

1-     Đối tượng tham gia lớp học

Sinh viên năm thứ 3, năm thứ 4 của ngành Công nghệ thông tin thuộc Khoa Công nghệ thông tin; và các ngành thuộc Khoa Điện – Điện tử.

Dự kiến mở 02 lớp mỗi lớp khoảng 30 sinh viên, trong đó:

-         Lớp 1: Dành cho sinh viên K55, K54 ngành Công nghệ thông tin và các sinh viên chưa tốt nghiệp thuộc K53 các chuyên ngành CNPM, KHMT, HTTT.

-         Lớp 2: Dành cho sinh viên năm thứ 3, năm thứ 4 các ngành thuộc Khoa Điện – Điện tử

2-     Kinh phí

Toàn bộ kinh phí khóa học đầu tiên này do Samsung tài trợ. Sinh viên tham gia khóa học đầu tiên này với kinh phí 0đ.

 

3-     Nội dung giảng dạy

-         Lớp 1: Toàn bộ nội dung theo đề cương

-         Lớp 2: Nội dung phần Basic Topics (từ 1 đến 11), có bổ sung kiến thức phần Ngôn ngữ lập trình.

Việc giảng dạy và đánh giá quá trình do các GV khoa CNTT – Trường ĐHGTVT đảm nhận.

SVMC đảm nhận việc đánh giá kết thúc khóa học, ngoài ra SVMC cử cán bộ kỹ thuật tham gia đứng lớp tối thiểu 20% thời lượng.

 4-     Thời gian, địa điểm

-         Lớp 1: Sáng thứ 7 hàng tuần từ ngày  20/8/2016 đến  12/11/2016 (13 tuần)

-         Lớp 2: Chiều thứ 7 hàng tuần từ ngày  20/8/2016 đến  12/11/2016  (13 tuần)

Địa điểm: phòng máy tính 502 nhà A4 Trường Đại học Giao thông Vận tải

 

5-     Trách nhiệm của sinh viên khi tham gia khóa học

 

Sinh viên phải cam kết tham dự đầy đủ và hoàn thành đầy đủ các bài tập của khóa học. Trường hợp sinh viên không hoàn thành khóa học mà không có lý do chính đáng, Khoa sẽ xem xét hình thức kỷ luật.

 

6-     Đăng ký tham dự và kế hoạch

Sinh viên có nhu cầu đăng ký tham gia khóa học, đăng ký thông tin theo 2 cách sau:

cách 1: Đăng ký online theo mẫu sau =>https://goo.gl/forms/DT7EAiy7Fz8VKpa93

cách 2: Gửi thông tin đăng ký theo mẫu đính kèm về khoacntt.utc@gmail.com.

 

Thời gian đăng ký chậm nhất 14/8/2016.

Sau khi sơ loại danh sách, Khoa sẽ thông báo kế hoạch kiểm tra đầu vào khóa học.

 

 

                                                                 P.TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

 

                                                                                   NGUYỄN ĐỨC DƯ

 

Chi tiết khóa học:

 

 

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang