Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Thông báo triển khai hội nghị NCKH SV 2014-2015

Đăng vào 09-04-2015 10:28 AM

Đăng bởi : Nguyễn Đức Dư

Lượt xem : 1202

Thông báo triển khai hội nghị NCKH SV 2014-2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số 315/K.CNTT-TB

Hà Nội, ngày 9  tháng 4 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc triển khai các công việc cho Hội nghị NCKH SV năm học 2014-2015

 

Kính gửi: Các Bộ môn, Văn phòng Khoa

                Liên chi Đoàn Khoa

                Các thầy cô cố vấn học tập

                Các nhóm NCKH SV năm học 2014-2015

                Toàn thể sinh viên trong Khoa

 

Hội nghị nghiên cứu Khoa học sinh viên năm 2014-2015 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 20 và 21/4/2015, trong đó phiên tiểu ban được tổ chức vào 7h00 thứ 2 ngày 20/4/2015, phiên toàn thể được tổ chức vào 13h30 chiều 21/4/2015 (sinh viên được nghỉ học cả ngày thứ 2- 20/04/2015).  Để chuẩn bị cho hội nghị, kính đề nghị các Bộ môn, các thầy cô trong Khoa, Liên chi Đoàn thực hiện các công việc sau:

1- Các Bộ môn

-  Kiểm tra, đôn đốc các nhóm NCKH SV hoàn thành đề tài nghiên cứu.

- Thông báo cho các giảng viên thuộc bộ môn tham gia hội nghị theo quy định.

2- Các nhóm NCKH SV

-  Hoàn thiện báo cáo tổng kết đề tài theo quy định. Nộp 02 quyển báo cáo tổng kết đề tài về khoa (nộp cho thầy Dư) vào 10h thứ 2 ngày 13/4/2015.

- Chuẩn bị slide, chương trình demo.. để báo cáo tại phiên tiểu ban. Mỗi đề tài báo cáo trong thời gian khoảng 15 phút.

- Kiểm tra việc kết nối máy chiếu và máy tính trước khi khai mạc hội nghị. Các thời điểm có thể kiểm tra kết nối là: 16h00-17h00 chủ nhật ngày 19/04/2015 hoặc 6h30-7h15 thứ 2 ngày  20/4/2015 (liên hệ KS. Nguyễn Việt Hưng – 01663041060).

3- Liên chi Đoàn, các lớp sinh viên

- Thông báo tuyên truyền đến các lớp, các chi đoàn, các sinh viên trong toàn Khoa về chương trình và kế hoạch hội nghị. Đôn đốc, động viên sinh viên tham gia hội nghị.

- Thành lập nhóm hỗ trợ công tác tổ chức tại phiên tiểu ban: nhận phòng, hỗ trợ các nhóm kiểm tra kết nối máy tính-máy chiếu, kiểm tra sĩ số các lớp tham dự….

- Tất cả các sinh viên trong Khoa đều có quyền tham gia hội nghị. Tuy nhiên để tạo điều kiện cho công tác tổ chức, mỗi lớp lập danh sách sinh viên tham dự chính thức phiên tiểu ban nộp cho Liên chi Đoàn trước ngày 16/4/2015) với số lượng tối thiểu như sau:

            + Mỗi lớp khóa 53: 05 sinh viên

            + Mỗi lớp khóa 54: 10 sinh viên

            + Mỗi lớp khóa 55: 10 sinh viên

4- Văn phòng Khoa

- Hỗ trợ công tác tổ chức

- Nhận giấy chứng nhận NCKH, giấy khen, phần thưởng.... và phát cho sinh viên

5- Các sinh viên trong Khoa

- Tích cực hưởng ứng và tham gia ngày hội nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2014-2015.

                       

                                                                                                                                               PHÓ TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                                                                                                                                           ThS NGUYỄN ĐỨC DƯ

                                                                                                                                                                    (đã ký)

Lương Bá Hợp
9.9105000000
lên đầu trang