Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Thông báo triển khai thực hiện công tác CVHT cuối học kỳ II năm học 2014-2015

Đăng vào 14-05-2015 09:11 AM

Đăng bởi : Nguyễn Đức Dư

Lượt xem : 1576

Thông báo triển khai thực hiện công tác CVHT cuối học kỳ II năm học 2014-2015

    Kính gửi: Các khoa, Viện, Trung tâm quản lý sinh viên

     Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công tác cố vấn học tập (CVHT) cuối học kỳ II năm học 2014-2015, Nhà trường đề nghị các Khoa, Viện, Trung tâm quản lý sinh viên tổ chức triển khai thông báo tới các các Bộ môn phụ trách chuyên ngành (PTCN) và CVHT để phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ sau:
           
1. Đối với cố vấn học tập
            - Tổ chức họp hoặc trao đổi với lớp phụ trách (qua các kênh thông tin) để đôn đốc quá trình học tập và thực hiện nhiệm vụ cuối học kỳ 2 của lớp.
            - Triển khai thông báo cho sinh viên thực hiện nghiêm túc tuần sinh hoạt chính trị đầu năm theo kế hoạch của Nhà trường, kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên, đánh giá CVHT học kỳ II năm học 2014-2015.
            - Quan tâm nhắc nhở các sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện chưa tốt của lớp.
            - Báo cáo các hiện tượng phát sinh trong sinh viên, các sinh viên gặp khó khăn cần được giúp đỡ (nếu có)
            - Thường xuyên cập nhật các thông báo của phòng ĐTĐH về các nội dung liên quan đến lớp để nhắc nhở sinh viên nghiêm túc thực hiện.
                        - Ghi chép lại nội dung và kết luận buổi họp với lớp phụ trách vào Sổ cố vấn học tập.
            - Nộp báo cáo Tình hình các lớp sinh viên học kỳ II cho các Khoa, Viện, Trung tâm QLSV.
            * Đặc biệt lưu ý đối với CVHT các lớp sinh viên năm cuối: Thông báo cho sinh viên của lớp nghiêm túc thực hiện việc đánh giá CVHT học kỳ II năm học 2014-2015 theo kế hoạch của Khoa, Viện, Trung tâm.
          
 2. Đối với các Khoa, Viện, Trung tâm quản lý sinh viên, các Bộ môn phụ trách chuyên ngành
            - Các Khoa, viên, Trung tâm phối hợp cùng các Bộ môn PTCN triển khai tổ chức thực hiện việc đánh giá CVHT, đánh giá RLSV học kỳ II năm học 2014-2015. Trước mắt triển khai tổ chức thực hiện ngay việc đánh giá CVHT đối với các lớp sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp ra trường.
            - Các Khoa thu và lưu giữ Báo cáo tình hình các lớp sinh viên của CVHT trong học kỳ II để có cơ sở đánh giá CVHT.
            - Các Bộ môn PTCN có trách nhiệm quản lý, giúp đỡ những sinh viên năm cuối chưa được nhận bằng tốt nghiệp cho tới khi sinh viên hoàn thành các điều kiện và được nhận bằng tốt nghiệp ra trường.
            - Các Bộ môn PTCN có kế hoạch xây dựng nội dung tư vấn học tập và ngành nghề để định hướng cho CVHT thực hiện nhiệm vụ trong năm học tiếp theo.
    Nhà trường đề nghị các Khoa, Viện, Trung tâm quản lý sinh viên, các Bộ môn PTCN, CVHT các lớp sinh viên nghiêm túc thực hiện.

Các mẫu biếu chi tiết được đăng tải trên trang web của Nhà trường

Lương Bá Hợp
9.9105000000
lên đầu trang