Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Thông báo về kế hoạch nghiệm thu học phần Thực tập chuyên môn Khóa 54

Đăng vào 09-05-2016 18:54 PM

Đăng bởi : Nguyễn Đức Dư

Lượt xem : 3629

Thông báo về kế hoạch nghiệm thu học phần Thực tập chuyên môn Khóa 54

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc

 

 

Số:…./TB-K.CNTT

Hà Nội, ngày 09  tháng 5 năm 2016

THÔNG BÁO

Về kế hoạch nghiệm thu học phần Thực tập chuyên môn - CNT01.2

 

Kính gửi:      -     Các Bộ môn

-          Văn phòng Khoa

-          Các CVHT và sinh viên các lớp K54

Khoa CNTT thông báo kế hoạch nghiệm thu học phần thực tập chuyên môn Khóa 54 chuyên ngành Công nghệ thông tin như sau:

 

  1. Thời gian nghiệm thu: từ 7h15 thứ 2 ngày 16/05/2016.
  2. Địa điểm: các sinh viên được nghiệm thu theo bộ môn của GV hướng dẫn

-                   Bộ môn Công nghệ phần mềm: Phòng 201-A8

-                   Bộ môn Khoa học máy tính: Phòng 202-A8

-                   Bộ môn Mạng và các HTTT: Phòng 204-A8

     3. Hình thức nghiệm thu: Học phần được nghiệm thu theo hình thức vấn đáp với các bước sau đây:

-         Sinh viên có mặt tại địa điểm quy định lúc 7h15 sáng thứ 2 ngày 16/5/2016

(trường hợp các sinh viên bị trùng lịch do tham gia học học kỳ 3, có thể đến muộn hơn và phải xin phép GV hướng dẫn) –

-         Mỗi sinh viên trình bày nội dung mình đã nghiên cứu hoặc thực hiện trong thời gian 5-10 phút. (trường hợp các đề tài có chương trình demo sinh viên cần chuẩn bị và demo ngay trên máy tính)

-         Sinh viên trả lời câu hỏi liên quan của GV chấm thi

-         GV công bố kết quả cho sinh viên

      4. Mỗi sinh viên nộp: 01 quyển báo cáo (theo mẫu quy định ở mục 5).

      5. Báo cáo được viết tuân theo các quy tắc sau:

-         Báo cáo được trình bày trên khổ giấy A4 với độ dài báo cáo tối thiểu 10 trang và tối đa là 20 trang (không kể phụ lục).

-         Báo cáo được viết bằng font chữ Times New Roman cỡ chữ 13pt hoặc tương đương. Căn lề trên: 2cm; dưới: 2cm; trái: 3,2 cm; phải: 2 cm. Dãn dòng: 1,3 line.

-         Hình thức và cấu trúc báo cáo:

 

 

 

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang