Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội
  • Trang chủ
  • Tin trong khoa
  • THÔNG BÁO: Về kế hoạch thu và đánh giá học phần Đồ án tốt nghiệp Khóa 54 giao ...

THÔNG BÁO: Về kế hoạch thu và đánh giá học phần Đồ án tốt nghiệp Khóa 54 giao đợt tháng 9/2017

Đăng vào 17-12-2017 16:45 PM

Đăng bởi : Nguyễn Việt Hưng

Lượt xem : 1064

THÔNG BÁO: Về kế hoạch thu và đánh giá học phần Đồ án tốt nghiệp Khóa 54 giao đợt tháng 9/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc

Số:…./TB-K.CNTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

Về kế hoạch nộp và báo cáo học phần Đồ án tốt nghiệp

 

Kính gửi:  - Sinh viên Khóa 54 Ngành Công nghệ thông tin được giao đồ án đợt tháng 9/2017.

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhà trường năm học 2017-2018;

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 27/11/2017 của BCN Khoa với lãnh đạo các Bộ môn;

Khoa CNTT thông báo kế hoạch thu và đánh giá học phần Đồ án tốt nghiệp đã giao  cho sinh viên Khóa 54 ngành Công nghệ thông tin đợt tháng 9/2017 như sau:

 

STT

Công việc

Thời gian

Ghi chú

1

Nộp quyển báo cáo đồ án tốt nghiệp

9h-11h thứ 6 ngày 05/1/2018

 

- Mỗi sinh viên nộp 03 quyển chữ ký của GVHD theo mẫu quy định (01 quyển có kèm CD/DVD ghi chương trình (bài lab) + file quyển báo cáo *.doc hoặc *.docx).

- Nộp tại phòng 307A9

3

Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Từ 13/1/2018 đến 15/1/2018

- Sinh viên báo cáo tại các hội đồng. Thời gian địa điểm cụ thể thông báo chậm nhất 9/1/2018.

- Các báo cáo tập trung trình bày các kết quả đã làm được. Demo chương trình. Trả lời các câu hỏi của hội đồng đánh giá.

 

           

P.TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

NGUYỄN ĐỨC DƯ

(Chi tiết MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC NỘP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, THÁNG 12-2017 trong file đính kèm)

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang