Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

THÔNG BÁO Về kế hoạch thực hiện học phần Thực tập chuyên môn - CNT01.2

Đăng vào 25-03-2016 08:42 AM

Đăng bởi : Nguyễn Đức Dư

Lượt xem : 1440

THÔNG BÁO Về kế hoạch thực hiện học phần Thực tập chuyên môn - CNT01.2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc

 

 

Số:…./TB-K.CNTT

Hà Nội, ngày  tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO

Về kế hoạch thực hiện học phần Thực tập chuyên môn - CNT01.2

 

Kính gửi:

-        Các CVHT các lớp Khóa 54

-        Sinh viên hệ chính quy chuyên ngành Công nghệ thông tin khóa 54

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhà trường năm học 2015-2016, Khoa CNTT thông báo kế hoạch thực hiện học phần thực tập chuyên môn (CNT01.2) cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin khóa 54 như sau:

 

STT

Nội dung công việc

Thời gian

Ghi chú

1

Đăng ký hướng thực tập

 

24/3/2016 – 31/3/2016

 

2

Xem danh sách phân công và liên hệ giảng viên hướng dẫn

 

11/4/2016 – 15/4/2016

xem tại trang web của khoa

3

Thực hiện các nội dung thực tập

 

18/4/2016 – 29/04/2016

 

5

Báo cáo kết quả

 

Theo kế hoạch của Bộ môn và GV hướng dẫn

 

 

Lưu ý:

-        Sinh viên phải đăng ký học phần trên phần mềm qldt.

-        Khoa khuyến khích các nhóm sinh viên tham gia thực tập thực tế tại các cơ sở sản xuất phần mềm.

Các thắc mắc nếu có, liên hệ thầy Nguyễn Đức Dư!                                          

                                                                                                                                       TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

                                                                                                                                                       TS PHẠM THANH HÀ                    

Lương Bá Hợp
9.9105000000
lên đầu trang