Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Thông báo về kế hoạch thực hiện học phần Thực tập chuyên môn dành cho SV K59

Đăng vào 20-04-2021 10:18 AM

Đăng bởi : Đinh Công Tùng

Lượt xem : 1223

Thông báo về kế hoạch thực hiện học phần Thực tập chuyên môn dành cho SV K59

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

 

THÔNG BÁO 

Về kế hoạch thực hiện học phần Thực tập chuyên môn dành cho SV K59

 

Kính gửi: Sinh viên ngành Công nghệ thông tin khóa 59 hệ chính quy 

 

Khoa CNTT thông báo kế hoạch tổ chức học phần Thực tập chuyên môn như sau:

-      Thời gian thực hiện: từ 26/04 – 17/05 (3 tuần)

-      Sinh viên đăng ký hướng đề tài chậm nhất là 20h ngày 21/04/2021 tại: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPpRfoY5wcFvIqCx4cz4R0KIQbqcrxJOBHs-eBg4q7kXZHGQ/viewform

-      Từ 26/04 - 27/04, Khoa CNTT tổ chức gặp mặt để hướng dẫn và giao đề tài (Bắt buộc phải có mặt).

-      Từ 27/04 – 28/04: Công bố danh sách GV hướng dẫn cho từng sinh viên.

 

Trân trọng!!!

Lương Bá Hợp
9.9105000000
lên đầu trang