Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Thông báo về khóa học Lập trình ứng dụng di động Samsung

Đăng vào 01-08-2015 08:51 AM

Đăng bởi : Nguyễn Đức Dư

Lượt xem : 2033

Thông báo về khóa học Lập trình ứng dụng di động Samsung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       Số: 137/K.CNTT-TB

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức khóa học  “Lập trình ứng dụng di động Samsung

Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Giao thông Vận tải  kết hợp với SVMC tổ chức khóa học Lập trình ứng dụng di động Samsung. Khóa học này được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho người học các bước cơ bản để phát triển các ứng dụng trên nền tảng Android. Qua khóa học, chúng tôi mong muốn giúp các bạn sinh viên nâng cao kỹ năng lập trình, có khả năng tích hợp Samsung Mobile SDK vào ứng dụng cũng như khuyến khích các bạn tham gia cuộc thi Samsung Smart App Contest ! Thử thách sáng tạo cùng Samsung.

 

1. Thông tin cụ thể về khóa học:

 

−        Tên khóa học:            Lập trình ứng dụng di động Samsung           

−        Thời gian:      17/08/2015; 19/08/2015; 21/08/2015 và 24/08/2015

−        Thời lượng:    04 ngày (mỗi ngày 08 tiếng)

−        Số lượng:        30 sinh viên

−        Địa điểm học: Samsung Lab – Phòng 401A4 Trường Đại học Giao thông Vận tải

−        Giảng viên:     Kỹ sư giàu kinh nghiệm từ trung tâm SVMC

           2. Thời khóa biểu và nội dung cụ thể của khóa học:

Ngày

Thời gian

Nội dung

17/08

08:00 - 12:00

Giới thiệu chung về Android

Môi trường phát triển ứng dụng Android

13:00 - 17:00

Thành phần giao diện và các thuộc tính - Phần 1

(Activity, Fragment và Intent)

19/08

08:00 - 12:00

Thành phần giao diện và các thuộc tính - Phần 2

(View, Layout và Adapter)

13:00 - 17:00

Xử lý và lưu trữ dữ liệu trong Android

(SQLite/Shared Preference, Content Provider)

21/08

08:00 - 12:00

Truyền thông và dịch vụ trong ứng dụng Android

(Broadcast Receiver và Service)

13:00 - 17:00

Lập trình Samsung Mobile SDK

Tích hợp Chord SDK trong ứng dụng Android

24/08

08:00 - 12:00

Thuyết trình Project

Thảo luận và Hỏi đáp

14:00 - 16:00

Hỗ trợ kỹ thuật cuộc thi Thử thách sáng tạo cùng Samsung

Tổng kết khóa học Lập trình ứng dụng di động Samsung

   

          3. Lợi ích khi tham gia khóa học:

−        Sinh viên được học tại phòng Lab hiện đại với hệ thống máy tính cấu hình cao, được sử dụng thiết bị thực để thực hành (1 thiết bị/sinh viên)

−        Sinh viên được giảng dạy và hướng dẫn từ các kỹ sư giàu kinh nghiệm của Samsung

−        Sinh viên tham gia đầy đủ sẽ nhận được chứng nhận hoàn thành khóa học và được ưu tiên khi tuyển dụng vào công ty Samsung

−        Ngoài chứng nhận hoàn thành khóa học, 3 sinh viên xuất sắc nhất khóa học sẽ nhận được những phần quà giá trị từ công ty Samsung

-         Sinh viên không phải trả bất cứ khoản phí nào khi tham gia khóa học.

          4. Đăng ký:

Sinh viên thuộc ngành Công nghệ thông tin, ngành Điện tử, viễn thông đã có khả năng lập trình bằng Java và C++ có thể đăng ký tham gia khóa học này.

Bản đăng ký xin vui lòng gửi về: Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin – phòng 306A9, hoặc khoacntt.utc@gmail.com.

Thời hạn đăng ký đến hết thứ 7 ngày 08/08/2015.

Mẫu đăng ký tải từ website của Khoa CNTT: fit.utc.edu.vn

                                   

                                                  

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang