Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Thông báo về việc thu báo cáo Đồ án tốt nghiệp lớp Khoa học máy tính K52

Đăng vào 21-04-2015 10:16 AM

Đăng bởi : Đỗ Văn Đức

Lượt xem : 1308

Thông báo về việc thu báo cáo Đồ án tốt nghiệp lớp Khoa học máy tính K52

Mỗi sinh viên in 03 quyển báo cáo có sự đồng ý cho bảo vệ của giáo viên hướng dẫn

  • 1 quyển nộp cho GVHD
  • 2 quyển nộp cho BM.

Lớp trưởng tập trung các bản mềm báo cáo và chương trình in trong một đĩa DVD.

Thời gian nộp: 9h -11h, thứ hai, ngày 04/5/2015

Địa điểm: BM Khoa học máy tính: P309 Nhà A9

 

Lương Bá Hợp
9.9105000000
lên đầu trang