Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội
  • Trang chủ
  • Tin trong khoa
  • Thông báo về việc triển khai khóa học Summer Code kết hợp với Viettel ICT 2015 (update ...

Thông báo về việc triển khai khóa học Summer Code kết hợp với Viettel ICT 2015 (update TKB)

Đăng vào 13-04-2015 12:53 PM

Đăng bởi : Nguyễn Đức Dư

Lượt xem : 1380

Thông báo về việc triển khai khóa học Summer Code kết hợp với Viettel ICT 2015 (update TKB)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

     Số 417/K.CNTT-TB

Hà Nội, ngày 09  tháng 4 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc triển khai khóa học Summer Code kết hợp với Viettel ICT 2015

 

Kính gửi: Các Bộ môn

                Liên chi Đoàn Khoa

               Các thầy cô cố vấn học tập

               Toàn thể sinh viên trong Khoa

Khoa CNTT – Trường ĐHGTVT phối hợp với Viettel ICT tổ chức khóa học mùa hè (summer code) cho 30 sinh viên ngành  CNTT với chủ đề “Phát triển ứng dụng trên nền tảng Java”. Khóa học dự kiến được tổ chức từ ngày 15/5/2015 đến ngày 6/6/2015 tại phòng học 2 tầng 3, Tòa nhà C’Land, 81 Lê Đức Thọ. Khóa học do các chuyên gia phát triển phần mềm của tập đoàn Viettel đảm nhận việc giảng dạy. Toàn bộ kinh phí và các tài nguyên cho khóa học được Viettel ICT tài trợ.

Sinh viên các khóa 52, 53, 54 thuộc Khoa CNTT quan tâm đến khóa học có thể đăng ký để được tham dự khóa học này. Kế hoạch cụ thể như sau:

STT

Công việc

Thời gian

Ghi chú

1

Đăng ký tham dự

15/4/2015 đến 22/4/2015

Lớp trưởng các lớp tập hợp danh sách đăng ký (mẫu kèm theo) của lớp mình và gửi về địa chỉ email: khoacntt@utc.edu.vn

2

Xem thời khóa biểu của khóa học

20/4/2015

Xem tại website của khoa: http://fit.utc.edu.vn

3

Làm bài kiểm tra

8h30 thứ 6 ngày 24/4/2015

Nội dung test IQ, GMAT. Kiến thức CNTT. Địa điểm thông báo sau.

4

Xem danh sách lớp học

4/5/2015

Xem tại website của khoa

5

Học tập quy định, quy chế lớp học

Chậm nhất 8/5/2015

Thời gian, địa điểm thông báo trên website của khoa cùng với danh sách lớp học

Kính đề nghị các Bộ môn, các thầy cô CVHT, LCĐ phổ biến tới các sinh viên được biết để tham gia.

Mọi thắc mắc liên hệ thầy Nguyễn Đức Dư - 0912.363.245 hoặc thầy Hoàng Văn Thông - 0988.113.679 để được giải đáp.

                                                                                                                                             TRƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                                                                                                                                           TS PHẠM THANH HÀ

                                                                                                                                                                    (đã ký)

 

MẪU DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

KHÓA HỌC “PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN NỀN TẢNG JAVA” 2015

 

LỚP:…………………..…… KHÓA:…………….

Stt

Họ tên

Mã sinh viên

Giới tính

Email

Điện thoại

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Tổng số sinh viên lớp đăng ký: …..

                                                                                                                                                         Ngày … tháng 4  năm 2015

                                                                                                                                                                     Lớp trưởng

 

 Nội quy lớp học, thời khóa biểu dự kiến.. được trình bày trong file đính kèm

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang