Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

THÔNG BÁO “V/v: nhập sinh hoạt Đoàn cho đoàn viên K58”

Đăng vào 23-09-2017 11:20 AM

Đăng bởi : Nguyễn Việt Hưng

Lượt xem : 607

THÔNG BÁO “V/v: nhập sinh hoạt Đoàn cho đoàn viên K58”

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH GTVT

*****

Số: 07/TB - ĐTN

 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO

“V/v: nhập sinh hoạt Đoàn cho đoàn viên K58

Kính gửi:    Ban chấp hành các Liên chi Đoàn.

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; căn cứ Phương hướng và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017-2018 của BCH Đoàn TN trường đại học GTVT. BCH đoàn trường ra thông báo về Quy trình nhập sinh hoạt Đoàn cho sinh viên K58 cụ thể như sau:

 

  1. Liên chi Đoàn thông báo tới các Chi đoàn.
  2. Đoàn viên chuẩn bị sổ Đoàn (có xác nhận chuyển sinh hoạt Đoàn của cơ sở cũ), nộp cho Bí thư lớp: Sổ Đoàn, Đoàn phí (24.000đ/đoàn viên/năm).

Đoàn viên điền thông tin nhập sinh hoạt Đoàn theo đường link: https://goo.gl/forms/OnLkE0szlVmw7s0g2

  1. Bí thư Chi đoàn tập hợp sổ Đoàn viên, thu Đoàn phí, lập 03 danh sách Đoàn viên (theo mẫu).
  2. Bí thư Chi đoàn nộp cho BCH Liên chi Đoàn: Sổ đoàn, 03 danh sách đoàn viên, bản mềm danh sách,1/3 tổng số tiền đoàn phí (giữ lại 2/3 tổng số tiền Đoàn phí làm kinh phí hoạt động của Chi đoàn).
  3. Liên chi Đoàn kiểm tra và làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn cho đoàn viên K58 tại Văn phòng Đoàn trường-P404A9 (nộp cho Đoàn trường: Sổ đoàn, 03 danh sách đoàn viên, bản mềm danh sách, 1/3 tổng số tiền đoàn phí thu được (giữ lại 2/3 tổng số tiền Đoàn phí làm kinh phí hoạt động của Liênchi Đoàn)).
  4. Đoàn trường kiểm tra danh sách đoàn viên, thu Đoàn phí, xác nhận vào 03 danh sách Đoàn viên, xác nhận vào sổ Đoàn; gửi lại Liên chi đoàn: 02 danh sách đoàn viên, sổ Đoàn của Chi đoàn; Liên chi Đoàn gửi lại Chi Đoàn: sổ Đoàn, 01 danh sách Đoàn viên của các Chi đoàn.
  5. Bí thư Chi đoàn gửi lại sổ đoàn đã có xác nhận của Đoàn trường cho Đoàn viên.

 

Thời gian làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn tại Văn phòng Đoàn trường, buổi sáng từ 08h00’-11h00’, buổi chiều từ 14h00’-17h00. Thời gian làm thủ tục cho các đơn vị như sau:

-         LCĐ Khoa MT&ATGT, LCĐ Khoa Cơ khí, LCĐ Khoa CNTT: 02/10/-04/10/2017.

-         LCĐ Khoa VTKT, LCĐ Khoa KTXD, LCĐ Khoa Điện-Điện tử: 05/10-09/10/2017.

-         LCĐ Khoa CT, LCĐ Khoa Đào tạo QT: 10/10-13/10/2017.

Nhận được thông báo này đề nghị các LCĐ khẩn trương triển khai thực hiện.

 

 

 

T.M BCH ĐOÀN TRƯỜNG

Bí thư

 

 

 

Nguyễn Văn Khởi

 


 

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH GTVT

LIÊN CHI ĐOÀN…….

CHI ĐOÀN………

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CHI ĐOÀN

……………………………K58

STT

Họ và tên

Điện thoại

Sổ đoàn (có/không)

Đoàn phí năm thứ nhất

Ký tên

1

 

 

 

24.000đ

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

Số sổ

Số tiền

 

 

Bí thư Chi đoàn:                                                                             SĐT

Phó Bí thư Chi đoàn:                                                                     SĐT

Ủy viên BCH Chi đoàn:                                                                SĐT

Số đoàn phí nộp về Đoàn trường (1/3 tổng số đoàn phí của Chi đoàn):………………………………

Đại diện Chi đoàn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Đại diện Liên chi Đoàn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chi Đoàn đã nhận lại đủ ….sổ đoàn,  ngày……

Đại diện Chi đoàn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện Đoàn trường

                         (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang