Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Thông báo: V/v viết bài trong kỷ yếu Hội thảo lần thứ 48 CLB KHCN các trường ĐH kỹ thuật

Đăng vào 30-01-2016 10:58 AM

Đăng bởi : Nguyễn Việt Hưng

Lượt xem : 1107

Thông báo: V/v viết bài trong kỷ yếu Hội thảo lần thứ 48 CLB KHCN các trường ĐH kỹ thuật
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT
                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 2 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v viết bài trong kỷ yếu Hội thảo lần thứ 48 CLB KHCN các trường ĐH kỹ thuật

---------------------------------------

Kính gửi: Các Khoa và Cơ sở II


Sau hơn 23 năm hoạt động đến nay Câu lạc bộ KHCN các trường ĐH kỹ thuật mà trường ĐHGTVT là đồng sáng lập đã có 23 trường và học viện tham gia. Theo thông lệ Hội thảo Câu lạc bộ KHCN các trường ĐH kỹ thuật sẽ được tổ chức 1-2 lần/năm tại các địa phương trên cả nước nhằm tăng cường hợp tác trao đổi giữa các trường thành viên và khai thác tiềm năng nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ của các trường trong thực tiễn sản xuất của các địa phương trên cả nước.

Hội thảo Câu lạc bộ KHCN lần thứ 48 năm nay với chủ đề “Các trường Đại học Kỹ thuật với sự phát triển bền vững Tây Nam Bộ” do trường ĐH Cần Thơ đăng cai sẽ được tổ chức vào ngày 29-30/3/2016 tại TP Cần Thơ. Danh mục đặt hàng và các vấn đề thực tiễn cần giải pháp khoa học và công nghệ của CLB KHCN các trường ĐH kỹ thuật từ các tỉnh thành vùng ĐBSCL được liệt kê trong danh mục đính kèm.

Quy cách viết bài tham luận: khổ giấy A4, in dọc, lề trang giấy (trên 2,5cm; dưới 2,5cm; trái 3,5cm và phải 2,5cm), kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, giãn dòng 1,2; bài tham luận có số trang ít nhất 4 trang và nhiều nhất 8 trang.

Các bài viết sẽ được xem xét để đăng trên Tạp chí Khoa học trường đại học Cần Thơ nếu đạt yêu cầu quy định của Tạp chí trên trang web: http://sj.ctu.edu.vn

Để chuẩn bị cho việc xuất bản các bài tham luận trong kỷ yếu được đúng hạn Nhà trường thông báo để các tác giả gửi bài viết trong kỷ yếu cho Phòng Khoa học Công nghệ trước ngày 28/2/2016. File mềm bài viết gửi về địa chỉ tvgiapkhcn@gmail.com. Chi tiết thêm xin liên hệ: Phòng Khoa học Công nghệ, ĐT: 04 - 3834 7611 Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BGH (để báo cáo);
- Lưu: HCTH, KHCN
(Chi tiết trong file đính kèm)

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang