Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội
  • Trang chủ
  • Tin trong khoa
  • Thông báo:Lịch nộp và bảo vệ học phần Đồ án tốt nghiệp (CNT04.10) các lớp CNTT ...

Thông báo:Lịch nộp và bảo vệ học phần Đồ án tốt nghiệp (CNT04.10) các lớp CNTT K57 trở về trước

Đăng vào 26-06-2020 19:44 PM

Đăng bởi : Hoàng Văn Thông

Lượt xem : 1762

Thông báo:Lịch nộp và bảo vệ học phần Đồ án tốt nghiệp (CNT04.10) các lớp CNTT K57 trở về trước

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhà trường năm học 2019-2020. Khoa CNTT thông báo kế hoạch thu và đánh giá học phần Đồ án tốt nghiệp (CNT04.10) cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin khóa 57 trở về trước như sau:

 1. Hoàn thiện báo cáo ĐATN trước ngày 10/07/2020

2. Nộp quyển báo cáo đồ án tốt nghiệp  thời gian từ 8h00 đến 11h00 thứ 6 ngày 10/07/2020, tại phòng 307 Nhà A9.

3. Gặp giảng viên phản biện để test chương trình/bài lab thời gian từ ngày 13/07/2020-20/07/2020; 

4. Bảo vệ đồ án tốt nghiệp trước hội đồng trong 2 ngày 23 và 24/07/2020 

Chi tiết kế hoạch và qui định trình bày đồ án trong file đính kèm.

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang