Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Thứ tự báo cáo Đồ án Tốt nghiệp (do Bộ môn Mạng & các HTTT phụ trách)

Đăng vào 25-05-2017 15:01 PM

Đăng bởi : Nguyễn Quốc Tuấn

Lượt xem : 1458

Thứ tự báo cáo Đồ án Tốt nghiệp (do Bộ môn Mạng & các HTTT phụ trách)

Thứ tự bảo vệ Đồ án tốt nghiệp do Bộ môn Mạng và Các HTTT phụ trách.

Thời gian bảo vệ: Thứ 7 (27/05/2017) tại phòng 504, 505 - A2

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang