Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

Thứ tự bảo vệ ĐATN chuyên ngành Hệ thống thông tin, Mạng thông tin & TT

Đăng vào 24-05-2016 09:58 AM

Đăng bởi : Nguyễn Quốc Tuấn

Lượt xem : 1472

Thứ tự bảo vệ ĐATN chuyên ngành Hệ thống thông tin, Mạng thông tin & TT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ MÔN MẠNG & CÁC HTTT


THÔNG BÁO

(v/v Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Hệ thống thông tin, Mạng thông tin & TT )


Bộ môn Mạng và các HTTT tổ chức buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp của các sinh viên chuyên ngành Hệ thông tin và chuyên ngành Mạng thông tin & TT năm học 2015-2016.

Thời gian : 7h30 thứ 4, ngày 25/5/2016

Địa điểm:

- Hội đồng 1: Phòng 504-A2

- Hội đồng 2: Phòng 505-A2

(Danh sách sinh viên theo hội đồng và thứ tự bảo vệ trong file đính kèm.)


Yêu cầu:

- Sinh viên có mặt trước 15 phút để chuẩn bị máy và slide

- Các SV chuẩn bị slide để báo cáo trong vòng 10 phút

 

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang