Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Giao Thông Vận tải HN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SchoolCare - cẩm nang trực tuyến cung cấp thông tin về các trường mầm non và tiểu học tại Hà Nội

THỰC TẬP CHO SINH VIÊN K54 TẠI SAMSUNG HÈ 2016 - SVMC SUMMER INTERNSHIP 2016

Đăng vào 06-06-2016 17:53 PM

Đăng bởi : Nguyễn Việt Hưng

Lượt xem : 2117

THỰC TẬP CHO SINH VIÊN K54 TẠI SAMSUNG HÈ 2016 - SVMC SUMMER INTERNSHIP 2016

THÔNG BÁO

THỰC TẬP CHO SINH VIÊN K54 TẠI SAMSUNG HÈ 2016 - SVMC SUMMER INTERNSHIP 2016 

 Sinh viên đủ điều kiện đăng ký với Khoa bằng cách hoàn thành mẫu đăng ký theo link: http://goo.gl/forms/lYib0prTqBes4R7i1

Thời hạn đăng ký: Hết ngày 10/6/2016 (Thứ 6)

Thắc mắc liên hệ thầy Hưng - SĐT: 0868.004.008 

(Chi tiết trong file đính kèm)

Lương Bá Hợp
9.9105000000

File đính kèm

lên đầu trang